Cerdded Penrhyn Dewi

Ymlaen â’r 'sgidiau cerdded a gwnewch yn fawr o’r tirwedd gydag un o’n cylchdeithiau arfordirol o gwmpas Tyddewi a Phenrhyn Treginnis. Ar hyd y daith sylwch ar henebion cyn-oesol a golygfeydd ysblennydd.

Yr olygfa o Garn Llidi

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Dewch i grwydro pentir arfordirol mwyaf trawiadol Sir Benfro ychydig o filltiroedd yn unig o ddinas leiaf Cymru, Tŷ Ddewi.

Penrhyn Treginnis ac Ynys Dewi

Taith Treginnis

Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi dros greigiau hynaf Cymru a grëwyd tua 600 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod cyn-Gambriaidd. Creigiau folcanig yw’r rhain, ond mae haenau o greigiau gwaddodol Cambriaidd mwy ifanc yn eu gorchuddio mewn mannau.