James Roden

Area ranger, North Pembrokeshire

Proffil
James Roden - Area ranger

Dewch i gwrdd â’n ceidwad ardal newydd yng Ngogledd Sir Benfro wrth iddo daflu goleuni ar ei rôl, ei brofiad gyrfa a’i uchafbwyntiau tymhorol.

James Roden, our new area ranger

Ers faint o amser wyt ti wedi gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Dwi’n ymuno â thîm Sir Benfro ar ôl gweithio yng Nghastell y Waun, Gogledd Cymru am 2 flynedd fel ceidwad, a chyn hynny fel ceidwad cynorthwyol. Cyn hynny, fe fues i’n gweithio ddwy waith ar Ynys Sgomer fel warden gwirfoddol hir-dymor gyda Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Beth yw hyd a lled dy waith newydd fel ceidwad ardal yn Sir Benfro?

Fel ceidwad ardal, fe fydda i’n gyfrifol am y patshyn gogleddol o Ogledd Sir Benfro, gan reoli safleoedd o Porth Clais i Gernos (ger Aberteifi). Rhan arall allweddol o fy rôl i fydd i helpu adnabod y cyfleoedd gorau i ni allu cyflawni mwy dros fyd natur a helpu adfywio ein bywyd gwyllt cynhenid lle mae yn dirywio.

Porth Clais Harbour
Looking over Porth Clais Harbour from the cliffs above
Porth Clais Harbour

Oes gyda ti hoff adeg o’r flwyddyn yn Sir Benfro a beth yw dy uchafbwyntiau tymhorol di?

Fy hoff dymor yn Sir Benfro yw’r gwanwyn cynnar a dechrau’r haf pan fydd y clogwyni yn ferw o fywyd newydd; o liwiau bendigedig blodau’r arfordir i holl sŵn a chlebar yr heidiau o adar môr. Mae mynd am dro ar hyd yr arfordir yn y misoedd yma yn brofiad i’r synhwyrau i gyd!