Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Important notice -

The Tudor Merchants House is now open Thursday & Saturday until 2 July. Please note that pre-booking is required.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Digwyddiadau

Book your visit

Please note you need to book tickets to visit Tudor Merchant's House.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Siopa

Tenby harbour

Darganfyddwch y llawlyfr 

Pam wnaeth y Tuduriaid dorri eu plisgyn wyau yn ddarnau bach? Beth oedd y gosb o'r 16eg ganrif am fewnforio sbeisys is-safonol? Pa berlysiau y credwyd ei fod yn helpu'r cof ac yn boblogaidd mewn priodasau? Darganfyddwch hyn i gyd a llawer mwy am Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn y llawlyfr; mae ar gael ar-lein, neu gallwch godi copi yn ystod eich ymweliad.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Ein gwaith

A close-up photo of the wall paintings

Cadwraeth ar waith wrth i Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd arbed celfyddyd hynafol 

Bydd gwaith cadwraeth hanfodol i arbed celfyddyd sy’n ganrifoedd oed yn dechrau yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd ym mis Mai wrth i ni wahodd ymwelwyr i gymryd cip tu-ôl-y-llen i weld y broses ofalus ar waith.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Lleoedd i aros

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.