Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Important notice -

Tudor Merchant's House will be reopening on 24 June. The house will be open Thursdays and Saturdays only, and you will need to book your visit in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when visiting.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor?

Bydd Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn ailagor ar 24 Mehefin. Bydd y tŷ ar agor ar ddydd Iau a dydd Sadwrn rhwng 11am-4pm gyda thocynnau wedi'u hamseru am 11am, 12pm, 2pm a 3pm. Mae'r ymweliadau oddeutu 45 munud. Bydd angen i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Tudor Merchant's House (29 July - 31 July)

Thu 29 Jul 2021
11:00-15:45
Book your timed entry to visit Tudor Merchant's House.
Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Siopa

Tenby harbour

Darganfyddwch y llawlyfr 

Pam wnaeth y Tuduriaid dorri eu plisgyn wyau yn ddarnau bach? Beth oedd y gosb o'r 16eg ganrif am fewnforio sbeisys is-safonol? Pa berlysiau y credwyd ei fod yn helpu'r cof ac yn boblogaidd mewn priodasau? Darganfyddwch hyn i gyd a llawer mwy am Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn y llawlyfr; mae ar gael ar-lein, neu gallwch godi copi yn ystod eich ymweliad.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Ein gwaith

A close-up photo of the wall paintings

Cadwraeth ar waith wrth i Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd arbed celfyddyd hynafol 

Bydd gwaith cadwraeth hanfodol i arbed celfyddyd sy’n ganrifoedd oed yn dechrau yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd ym mis Mai wrth i ni wahodd ymwelwyr i gymryd cip tu-ôl-y-llen i weld y broses ofalus ar waith.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Lleoedd i aros

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.