Skip to content
Cymru

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Time travel to Tudor Tenby and discover what life was like at our 15th century merchant's house. | Ewch yn ôl mewn amser i dŷ’r masnachwr o’r 15fed ganrif i weld sut roedd pobl yn byw yn Ninbych-y-pysgod yn Oes y Tuduriaidd.

Quay Hill, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7BX

Y gegin gyda llysiau a bara ar fwrdd yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Sir Benfro

Rhybudd pwysig

Ar ddiwrnodau gwlyb, gall ein tŷ fod yn brysur iawn. Rydym fel arfer yn dawelach yn y prynhawn. (Mynediad olaf 3.30pm). | On wet days our house can be quite busy. We are usually quieter in the afternoons. (Last entry 3.30pm).

Cynllunio eich ymweliad

0
Visitor with costumed interpreter at Tudor Merchant's House, Pembrokeshire

Trefnwch eich ymweliad

Mae angen cadw tocynnau ar gyfer Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Gallwch archebu ar gyfer heddiw hyd at 8am. Bob dydd Iau bydd slotiau amser yn dod ar gael ar gyfer y 14 diwrnod nesaf.