Skip to content
Mwynhewch daith ar hyd y clogwyni ym Mhentir Lydstep yn Sir Benfro
Mwynhewch daith ar hyd y clogwyni ym Mhentir Lydstep | © National Trust/Sid Howells
Wales

Llwybr clogwyni ac ogofâu Lydstep

Llwybr ar hyd y clogwyni sy’n cynnig golygfeydd godidog o’r môr a chyfleoedd gwych i wylio bywyd gwyllt. Mae’r glaswelltir yn gyfoeth o flodau gwyllt a phili-palod, tra bod y clogwyni’n gartref i frain coesgoch, adar drycin y graig a gwylanod. Ar ddiwrnod clir fe welwch Ynys Wair ac arfordir Gwlad yr Haf, ac fe allech fod yn ddigon lwcus i weld dolffiniaid neu lamidyddion yn y dŵr.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio Pentir Lydstep, cyfeirnod grid: SS087977

Cam 1

O’r maes parcio cerddwch tuag at y môr heibio i biler concrid a llwyfan tanio o’r Ail Ryfel Byd. Lle mae’r llwybr yn gwahanu, trowch i’r dde i weld y traeth, yr ogofâu a draw at Faes Saethu Maenorbŷr.

Cam 2

Dilynwch y llwybr o gwmpas tua’r chwith drwy’r llwyni eithin. Efallai y cewch gwrdd â’r gwartheg sy’n pori’r pentir i ni.

Cam 3

Lle mae’r llwyni’n agor allan i laswelltir arfordirol, fe welwch Ynys Bŷr gyda’i goleudy o’ch blaen. Ar ddiwrnodau clir gallwch weld Ynys Wair ac arfordir Gwlad yr Haf ar y gorwel.

Cam 4

Mae’r clogwyni calchfaen, gyda’u plygiadau fertigol trawiadol, yn boblogaidd gyda dringwyr ac efallai y gwelwch bysgotwyr ar y creigiau islaw.

Cam 5

Wrth i chi gyrraedd pen draw’r pentir, cewch olygfeydd o Bwynt Giltar a Bae Caerfyrddin yn ei gyfanrwydd, yr holl ffordd rownd i Benrhyn Gŵyr.

Cam 6

Dilynwch yr arfordir hyd at y chwarel uwchben Lydstep Haven, pentref gwyliau mawr wedi ei dirlunio’n dda.

Cam 7

Ewch ymlaen drwy ddarn bach o goedwig ac yn ôl i’r maes parcio.

Cam 8

I archwilio’r ogofâu, cadwch i’r dde wth i chi adael y maes parcio ac ewch i lawr y 100 o stepiau at y traeth. Dim ond gyda’r distyll (llanw isel) y mae’n bosib i chi fynd i’r ogofâu felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw amserau’r llanw os hoffech chi fynd i archwilio.

Ogof Pentir Lydstep, Sir Benfro
Ogof Pentir Lydstep, Sir Benfro | © National Trust Images/Robert Morris

Man gorffen

Maes parcio Pentir Lydstep, cyfeirnod grid: SS087977

Map llwybr

Map llwybr clogwyni ac ogofâu Lydstep
Map llwybr clogwyni ac ogofâu Lydstep | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Y gegin gyda llysiau a bara ar fwrdd yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Sir Benfro
Lle
Lle

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Tŷ masnachwr o’r 15fed ganrif yng nghanol tref hanesyddol Dinbych-y-pysgod.

Tenby, Pembrokeshire

Ar gau nawr
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Quay Hill, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7BX

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A woman and young child walk a dog through Plas Newydd garden, following a pathway leading between grassy lawns covered in daffodils and snake's head fritillary in spring.
Erthygl
Erthygl

Llwybrau cerdded i’r teulu 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda’r teulu gyda thaith gerdded yn yr awyr iach, gyda llawer o bethau diddorol i bawb o bob oedran ar hyd y daith. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.(Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.