Y croglenni lliw yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Argraff arlunydd o Ddinbych-y-Pysgod yn niwedd y 1500au

Nid copïau o’r gwreiddiol yw’r croglenni lliw newydd yn y tŷ. Eu pwrpas yw dangos y math o ddelweddau y gallai’r masnachwr fod wedi eu harddangos ar ei waliau tua 1500.

Yn y cyfnod hwnnw, roedd croglenni wedi eu paentio neu eu ‘staenio’ yn ffordd boblogaidd o ddynwared tapestrïau. Mae ein llieiniau ni yn dangos dau ddigwyddiad pwysig yn hanes Dinbych-y-Pysgod. Fe gawson nhw eu cynllunio gan Anthony Barton o Efrog a Dr Charles Kightly, a’u paentio gan Anthony Barton yn 2012.

Mae’r cyntaf yn dangos y dref fel yr oedd hi yn 1457 pan ail-adeiladodd Jasper Tudor y muriau.

Mae’r ail liain lliw yng nghyntedd Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn dangos dihangfa Jasper Tudor a’i nai, Harri, o Ddinbych-y-Pysgod yn 1471.

Mae’r paentiad yn dangos carac wedi ei fodelu ar long o Ddinbych-y-Pysgod a ddrylliwyd ger Cernyw yn 1480. Roedd rhaid i Jasper a Harri ddianc i Lydaw pan drodd pethau yn eu herbyn yn Rhyfeloedd y Rhosynnau. Aeth Harri yn ei flaen i fod yn Frenin Harri VII.