Cadwraeth ar waith wrth i Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd arbed celfyddyd hynafol

Prosiect
A close-up photo of the wall paintings

Bydd gwaith cadwraeth hanfodol i arbed celfyddyd sy’n ganrifoedd oed yn dechrau yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd ym mis Mai wrth i ni wahodd ymwelwyr i gymryd cip tu-ôl-y-llen i weld y broses ofalus ar waith.

Credir bod y murluniau hanesyddol, sydd wedi eu lleoli o fewn prif fynedfa ein tŷ tref yn Ninbych-y-Pysgod, yn dyddio o gwmpas diwedd y 18ed ganrif a dechrau’r 19eg. Paentiwyd y patrwm blodau tri-lliw gyda llaw rydd yn syth ar y wal, ac mae dadansoddiad arbenigol o natur y lliw wedi profi fod y deunyddiau gwreiddiol a ddefnyddiwyd o ansawdd uchel.

Nawr er mwyn gwarchod y darn gwreiddiol hwn o gelfyddyd fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau, ry’n ni’n gwneud gwaith angenrheidiol ar y wal ogleddol i sefydlogi’r strwythur. Fel rhan o’r broses, bydd ein cadwraethwyr hefyd yn archwilio’r waliau eraill yn yr ystafell fynedfa i weld a oes mwy o’r un cynllun yn llechu tu ôl i’r plaster cyfoes.

Caiff ymwelwyr eu hannog i ymuno â’r tîm ar y daith ddarganfod gyffrous hon wrth i ni blicio haenau amser ymaith. Bydd y tŷ ar agor trwy gydol y cyfnod gwaith ym mis Mai, a’r murluniau i’w gweld yn ardal y prif fynedfa.

" Mae prosiect y murluniau yn gyfle gwych i ymwelwyr weld cadwraeth ar waith a mynd tu-ôl-y-llen gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Wrth ddod i weld y gorffennol, ry’ch chi’n ein helpu ni i warchod dyfodol Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd."
- Angela Jones, Rheolwr Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd