Swydd: Rheolwr Prosiect Castell Penrhyn (Gradd 5)

Spring at Penrhyn Castle

Cyfle newydd i arwain ar brosiect fydd yn trawsnewid y fforddd mae Castell Penrhyn yn cael ei gyflwyno i'n ymwelwyr - a'i wneud yn le sy'n creu profiadau diwyllianol cyfoethog, creadigol ac amrywiol, sy'n adlewyrchu holl hanes y castell.

**The ability to communicate in Welsh is essential for this role**

Swydd Llawn Amser
Cyfnod Penodol hyd fis Mawrth 2020
Cyflog:
£40mil y flwyddyn.
Dyddiad cau: 7 Medi 2018

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect talentog a phrofiadol gyda'r cryfder, sgiliau, gallu a'r ymwybyddiarth i greu profiad ymwelwyr newydd wedi ei seilio ar gydweithio a chyfranogiad.

Am fanylion pellach ac i wneud cais cliciwch YMA

Gallwch lawrlwytho disgrifiad swydd a manylion proffil y swydd isod:

Disgrifiad Swydd (PDF / 0.48828125MB) Lawrlwytho

Proffil Swydd (PDF / 0.140625MB) download