Skip to content

Upcoming events

at Stackpole

Event

50 Peth i'w Gwneud - annibynol / 50 Things to do - self led 

Rhowch gynnig ar 50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 a ¾ wrth inni nesáu at dymor yr Hydref a’r Gaeaf. / Have a go at 50 things before you're 11 and 3/4 as the season moves into Autumn and winter.

Event summary

on
30 May 2024 to 31 Dec 2025
at
08:00 to 17:00
+ 580 other dates or times
Event

Stackpole Striders / Stackpole Striders 

Ymunwch â ni i redeg neu gerdded am ddim gyda golygfeydd anhygoel o’r dirwedd / Join us for a free run or walk with amazing views of the landscape.

Event summary

on
2 Jun to 27 Oct 2024
at
09:15 to 10:30
+ 21 other dates or times
Event

Glanhau Traeth yr Wythnos Fawr Werdd / Great Big Green week Beach Clean 

Byddwch yn rhan o’r Wythnos Fawr Werdd ac ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad glanhau traeth Freshwater West / Be part of Great big green week and join us for a beach clean at Freshwater West beach

Event summary

on
8 Jun 2024
at
10:00 to 12:00
Event

Cyflwyniad i Gerdded Nordig / Introduction to Nordic Walking 

Dysgwch grefft Cerdded Nordig gyda’r hyfforddwr Matt Brown yn y sesiwn 2 awr hon. / Learn Nordic walking with instructor Matt Brown in this 2 hour session.

Event summary

on
15 Jun to 7 Dec 2024
at
10:00 to 12:00
+ 5 other dates or times
Event

Taith gerdded hanes Stagbwll / Stackpole History walk 

Ymunwch Ymunwch â ni am daith dywys drwy hanes Cwrt Stagbwll. / Join us for a guided walk through the history of Stackpole Court.

Event summary

on
26 Jun 2024
at
10:00 to 12:00
Event

Ioga gyda Rhian / Yoga with a view 

Mwynhewch ddynameg ioga mewn lleoliad awyr agored hardd / Enjoy dynamic yoga in a beautiful outdoor location.

Event summary

on
3 Jul to 28 Aug 2024
at
18:00 to 19:15
+ 8 other dates or times
Event

Taith gerdded ystlumod prin Stagbwll / Stackpole Rare Bats Walk 

Ymunwch â ni am daith gerdded ystlumod prin arbennig / Join us for a special rare bats walk.

Event summary

on
5 Jul to 22 Aug 2024
at
20:45 to 22:15
+ 1 other date or time
Event

Haf o chwarae Stad Stagbwll / Summer of play Stackpole Estate 

Saethyddiaeth ysgafn a gemau lawnt yr haf hwn / Soft archery and lawn games this summer.

Event summary

on
1 Aug to 29 Aug 2024
at
14:00 to 16:00
+ 2 other dates or times
Event

Sioe dref a chefn gwlad Sir Benfro / Pembroke town and country show 

Croeso i’r stondin yn sioe wledig Llandyfái Sir Benfro / Welcome to our stand at the Pembroke country show Lamphey.

Event summary

on
7 Aug 2024
at
10:00 to 16:00