Peidiwch cael eich gadael allan – dewiswch fod i mewn

Avebury

Mae cyfreithiau gwarchod data newydd yn golygu bod arnom angen eich caniatâd i gadw mewn cysylltiad, hyd yn oed os ydych wedi cydsynio i hyn o’r blaen.

Os na wnewch chi ddewis clywed gennym yna mae’n bosib y cewch eich gadael allan. Mae’r dyddiad cau yn agosáu felly peidiwch colli allan ar bethau sy’n bwysig i chi – ewch ati nawr.

Tair ffordd i aros mewn

Diweddarwch fy newisiadau

Gallwn eich helpu i wirio a diweddaru eich dewisiadau cyswllt a chaniatâd. Rhowch ychydig ddarnau o wybodaeth i ni ac fe wnawn ni y gweddill.

Mewn-gofnodwch

Os ydych yn aelod gallwch fewn-gofnodi ar-lein ar 'My National Trust', neu gofrestru os nad ydych wedi ei ddefnyddio’n barod a dewiswch ‘Keeping in touch’ i ddiweddaru eich dewisiadau.

Rhowch ganiad i ni

Os ydych yn ansicr am eich rhif aelodaeth neu gefnogwr neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna rhowch ganiad i ni. Ar agor 9.00am – 5.30pm bob dydd o’r wythnos, 9.00am – 4.00pm ar benwythnosau a gwyliau banc.

Will my membership change?

A fydd fy aelodaeth yn newid?

‘Dyw’r cyfreithiau newydd ddim yn effeithio ar eich aelodaeth, a byddwch yn parhau i dderbyn eich Llawlyfr, cylchlythyr Milltir Sgwâr a chylchgrawn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ond os na wnewch chi gadw mewn cysylltiad mae’n bosib na chlywch chi am y newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd sy’n bwysig i chi.