Skip to content
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen | © National Trust Images / Joe Cornish
Wales

Taith gylchol Llyn Ogwen

Profwch olygfeydd gwych o Dryfan a’r Glyderau o’r llwybr glan llyn hwn heb orfod mentro ar daith heriol i gopaon Eryri. 

Tir gwlyb a cherdded ar y ffordd

Cofiwch y gall rhan gyntaf y daith fod yn wlyb iawn a chorslyd (yn arbennig yn y gaeaf) tra bod yr ail ran yn dychwelyd ar hyd y briffordd. 

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Bwthyn Ogwen a Chanolfan y Wardeiniaid, Nant Ffrancon, Bethesda, LL57 3LZ. Cyfeirnod grid: SH 650603

Cam 1

O Fwthyn Ogwen, croeswch y briffordd a throi i’r chwith, croesi’r bont ac yna troi i’r dde dros y gamfa (bwlch yn y wal).

Golygfa o’r cefn o grŵp o gerddwyr ar y palmant wrth ochr wal gerrig, yn anelu at adeilad carreg
Cychwyn ar y daith | © National Trust

Cam 2

Dilynwch yr afon ar i fyny at y llyn trwy ddringo dros y cerrig mawr, a all fod yn eithaf heriol. Gall fod yn hawdd colli’r llwybr yma, ond daliwch i anelu am y llyn a daw’r llwybr yn fwy amlwg gydag arwyddion cyfeirio yma ac acw.

Cam 3

Dilynwch lan y llyn a’r arwyddion am hanner milltir cyn dringo bryn bychan oddi wrth y llyn. Croeswch y gamfa a mynd yn eich blaen.

Golygfa o’r cefn o ddau gerddwr wrth ochr y llyn yn Llyn Ogwen yn y gaeaf oer, gyda’r llethrau o’u blaenau dan eira
Taith wych ar ddiwrnod oer o aeaf | © National Trust Images / Chris Lacey

Cam 4

Wrth i chi nesáu at y ffermdy wrth ben y llyn, croeswch gamfa arall ac yna cadw i’r chwith tuag at y bont droed a dilyn y llwybr uchaf, sy’n osgoi buarth y fferm ac yna’n croesi camfa cyn mynd i lawr i ymuno â ffordd y fferm.

Cam 5

Dilynwch y ffordd hon oddi wrth y ffermdy nes y cyrhaeddwch chi’r briffordd. Trowch i’r dde a dilyn y palmant ar hyd glan y llyn yn ôl at Fwthyn Ogwen.

Man gorffen

Bwthyn Ogwen a Chanolfan y Wardeiniaid, Nant Ffrancon, Bethesda, LL57 3LZ. Cyfeirnod grid: SH 650603

Map llwybr

Map o daith gylchol Llyn Ogwen
Map o daith gylchol Llyn Ogwen | © National Trust

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Cwm Idwal 

Dilynwch daith Cwm Idwal trwy rai o’r golygfeydd mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig. Taith 3 milltir gyda llyn chwedlonol ym mynyddoedd y Glyderau yng Ngogledd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith chwedlonol Dinas Emrys 

Mwynhewch daith gerdded ddymunol heibio rhaeadrau a thrwy goetir derw hardd i gyrraedd copa’r bryn chwedlonol yma, lle bu Myrddin unwaith a lle mae draig yn dal i gysgu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.2 (km: 3.52)
Ymwelwyr yn cerdded tiroedd hydrefol Castell Penrhyn, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Amserlen bws wennol trydan sy'n rhedeg rhwng Bethesda a Chapel Curig, Gwynedd

Bws Ogwen

Ffordd i osgoi problemau parcio a theithio'n fwy cynaliadwy gyda Bws Ogwen, gwasanaeth bws trydan lleol sy'n rhedeg rhwng Bethesda a Chapel Curig. Tocynnau dwyffordd: Oedolyn - £3, plentyn £2 (dan 2 am ddim). Croeso i gŵn. Mynediad cadair olwyn ar gael, e-bostiwch cludiant@ogwen.org i drefnu ymlaen llaw.

Cysylltwch

National Trust, Bwthyn Ogwen, Nant Ffrancon, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LZ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Dau o bobl allan yn cerdded yn yr eira gyda chi yn croesi camfa rhwng Tryfan a’r Glyder Fach gyda Nant Ffrancon yn y cefndir yn y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Cerdded a dringo ar Dryfan 

Beth sy’n gwneud Tryfan mor arbennig? Dysgwch am hanes y copa garw a’r heriau y mae’n eu rhoi i ddringwyr a mynyddwyr sy’n ceisio ei goncro.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.