Skip to content
Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru
Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert | © National Trust Images / Gwenno Parry
Wales

Taith chwedlonol Dinas Emrys

Mwynhewch daith gerdded ddymunol heibio rhaeadrau a thrwy goetir derw hardd i gyrraedd copa’r bryn chwedlonol yma, lle bu Myrddin yn troedio unwaith a lle mae draig yn dal i gysgu. Ar y copa fe welwch adfeilion tŵr sgwâr a muriau amddiffynnol yn perthyn i hen dywysogion Gwynedd.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Craflwyn, cyfeirnod grid: SH600489

Cam 1

Cychwynnwch eich taith yng nghanolfan Tywysogion Gwynedd yng Nghraflwyn.

Cam 2

O’r maes parcio dilynwch y llwybr sy’n arwain i fyny trwy’r coetir. Wrth i’r llwybr wastatau bydd yn fforchio, dilynwch y llwybr i’r dde a mynd ymlaen nes gwelwch chi fainc draig. Arhoswch am eiliad yma cyn mynd ymlaen ar hyd y llwybr ac i fyny grisiau i’r dde o raeadr fechan.

Arwydd i Ddinas Emrys wrth ochr llwybr yn arwain i goetir yn Eryri, Cymru
Llwybr at Ddinas Emrys, Cymru | © National Trust Images/Gwenno Parry

Cam 3

Daliwch i fynd ar eich taith nes cyrhaeddwch chi gyffordd sy’n cynnig tair ffordd mewn ardal agored. Dilynwch y llwybr sy’n mynd yn syth ymlaen, i fyny tuag at y coetir, ac ar ôl 100m cadwch i’r dde yn y fforch. Ewch ymlaen ar hyd y llwybr dros bont bren fechan nes cyrhaeddwch chi raeadr hardd.

Cam 4

Ewch ymlaen nes byddwch chi’n cyrraedd fforch arall yn y llwybr a chadw i’r dde. Byddwch yn cyrraedd camfa yn y wal ar y dde yn fuan iawn. Ewch ymlaen dros y gamfa i’r coed.

Cam 5

Daliwch i fynd trwy’r coed. Dilynwch y llwybr igam-ogam i fyny’r graig tuag at Ddinas Emrys.

Dwy ddynes yn cerdded i fyny llwybr serth gyda thir moel a choed ar y naill ochr a’r llall
Cerddwyr yn anelu am Ddinas Emrys, Cymru | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Cam 6

Rydych bron â chyrraedd. Ychydig gamau eto a byddwch yn cyrraedd copa Dinas Emrys. Mae’r ddringfa olaf yn serth a chreigiog. Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd, dilynwch yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Craflwyn, cyfeirnod grid: SH600489

Map llwybr

Map Taith chwedlonol Dinas Emrys, Cymru
Taith chwedlonol Dinas Emrys, Cymru | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Llwybr cerdded wrth ochr afon ym Meddgelert, Eryri, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith bedd Gelert 

Bydd y daith yn eich arwain o ganol y pentref, ar hyd glan Afon Glaslyn at safle bedd Gelert. Byddwch hefyd yn dod i ddeall chwedl Gelert a’r Tywysog Llywelyn a roddodd enw i’r pentref.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
A river fast-flowing over rocks, flanked by a wooden walkway on the left and autumnal trees on the right
Llwybr
Llwybr

Taith Aberglaslyn, Bryn Du a Beddgelert 

Taith gylchol trwy goetir hynafol, ar draws golygfeydd mynyddig sydd hefyd yn mynd heibio bedd Gelert ym Meddgelert a Bwlch Aberglaslyn.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Golygfa o lyn yn ymestyn i’r pellter gyda bryn creigiog ar un ochr
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas 

Archwiliwch y gweundir a’r ffridd wyllt ac unig dan yr Aran, llethrau isaf copa uchaf Cymru, yr Wyddfa, rhaeadrau rhyfeddol Afon Cwm Llan a’r Llyn Dinas trawiadol ar y daith gylchol hon.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6.5 (km: 10.4)
Cerddwyr yn dilyn llwybr cul ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith Aberglaslyn, Llyn Dinas a Chwm Bychan 

Archwiliwch fwlch Aberglaslyn, dyfroedd Llyn Dinas, pentref hardd Beddgelert a gwaith copr Cwm Bychan ar y llwybr heriol hwn yn Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5.7 (km: 9.12)

Cysylltwch

near Beddgelert, Gwynedd, LL55 4NG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Grug a chreigiau ar fferm Hafod y Llan, gyda chopa’r Aran yn y pellter, Eryri, Cymru
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud yn Hafod y Llan 

Darganfyddwch bethau i’w gwneud yn fferm Hafod y Llan, Eryri, Cymru ar lethrau’r Wyddfa, gan gynnwys llwybrau cerdded a’r bywyd gwyllt y gallwch ei weld.

Golygfa o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru, yn edrych tuag at gopa dan gwmwl gyda choeden yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Dysgwch am chwedl y ddwy ddraig 

Mae Cymru’n gartref i lu o chwedlau. Mae un stori am ddraig goch a draig wen Dinas Emrys ger Craflwyn a Beddgelert. Mae’r copa uchel hwn yn lleoliad i stori am ddreigiau a hud.