Skip to content

Nadolig yng Nghastell y Waun

Cwpl yn edmygu‘r salŵn sydd wedi’i addurno ar gyfer y Nadolig yng Nghastell y Waun
Cwpl yn edmygu‘r salŵn sydd wedi’i addurno ar gyfer y Nadolig yng Nghastell y Waun | © National Trust Images/Paul Harris

Gyda theithiau cerdded gaeafol, addurniadau hardd, cwpanau o siocled poeth cynnes a siopa Nadolig, roedd rhywbeth i roi sglein ar Nadolig pawb yng Nghastell y Waun. Gwahoddwyd y rhai a ymwelodd â’n Nadolig Hudolus yn 2023 i grwydro o amgylch tu mewn trawiadol y castell, ymweld â Siôn Corn yn y Groto Tu Chwith neu fwynhau antur rewllyd o amgylch aceri o barcdir cyn ymlacio yn yr ystafell de gartrefol.

Mae gweithgareddau’r Nadolig wedi dod i ben yng Nghastell y Waun erbyn hyn.

Gwybodaeth ynghylch Nadolig 2023 yw’r isod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau arddangosfeydd y Nadolig. Dewch yn ôl yma yn nes at Nadolig 2024 i weld diweddariadau ynghylch yr holl gynlluniau cyffrous sydd gennym ar y gweill.

Beth i'w ddisgwyl

Bydd y gaer ganoloesol hon yn llawn golygfeydd rhyfeddol a choed Nadolig hardd yn llawn addurniadau unigryw a grëwyd â llaw. Mwynhewch y rhodd o roi gyda’n groto o chwith. Ewch am dro drwy’r ystad neu’r ardd cyn mwynhau detholiad o fwyd a diod Nadoligaidd blasus neu anrheg o’n siop.

Amseroedd agor dros gyfnod y Nadolig

  • 6 Tachwedd tan 1 Rhagfyr, ar agor ar benwythnosau yn unig, o 10am tan 4pm. Y tŷ ar gau.
  • O 2-24 Rhagfyr, ar agor bob dydd, 10am-4pm. Y tŷ ar agor 11am-4pm.
  • Ar gau 25 a 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr.
  • O 27-31 Rhagfyr, ar agor bob dydd 10am-4pm. Y tŷ ar agor 11am-4pm.
  • O 2-7 Ionawr, ar agor bob dydd 10am-4pm. Y tŷ ar agor 11am-4pm.
  • Dysgwch ragor am ein hamseroedd agor

Nadolig yn y tŷ

Ysbrydolwyd y thema castell hudol yng Nghastell y Waun y Nadolig hwn gan baentiad mawr yn ein casgliad o’r enw Orpheus Charming the Animals gan Thomas Ffrancis, sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 1600au. Dewch i weld y casgliad yn dod yn fyw wrth i chi grwydro drwy'r tŷ. Cadwch olwg am wahanol anifeiliaid ymhlith ein haddurniadau, gan gynnwys adar yn hedfan a mwncïod yn creu helynt. Dewch â’ch ymweliad i ben gyda phrofiad trochol yn yr Ochr Ddwyreiniol, a fydd ar agor yn arbennig ar gyfer tymor y Nadolig.

Y grisiau mawr wedi’i addurno ar gyfer y Nadolig yng Nghastell y Waun
Y grisiau mawr wedi’i addurno ar gyfer y Nadolig yng Nghastell y Waun | © National Trust Images/Paul Harris

Hwyl Nadoligaidd teuluol

Groto o chwith

Y mis Rhagfyr hwn bydd groto o chwith yng Nghastell y Waun er budd banciau bwyd Croesoswallt a'r Gororau.

Gellir cyfrannu eitemau, gan gynnwys tuniau tomatos, cawl, ffa pob, tuniau cig, te, coffi, sudd a llaeth UHT, yn hwb y ceidwad yn Fferm yr Ystad yn ystod oriau agor arferol. Bydd Siôn Corn yn ymweld â’r groto ar 2, 3, 9, 10, 16 ac 17 Rhagfyr, 10.30am-3.30pm.

Dysgwch beth yw anghenion y banc bwyd yma

Swper gyda Siôn Corn

Mwynhewch hwyl yr ŵyl drwy ymuno â Siôn Corn am swper yn ein hystafell de. Blaswch wledd Nadolig draddodiadol gyda’r holl ychwanegiadau, ac yna mins pei a/neu hufen îa i bwdin. Bydd plant yn cael clywed stori ac yn cael anrheg fach. Cynhelir y digwyddiad ar 15 Rhagfyr, 4.30-6.30pm. Nifer prin o leoedd sydd ar gael, felly mae'n rhaid cadw eich lle ymlaen llaw. Mae cost ychwanegol ar gyfer y digwyddiad cofiadwy hwn.

Cliciwch yma am fanylion ynglŷn â sut i archebu lle, neu i ddysgu mwy am y digwyddiadau Nadolig

Canu clychau llaw

Ar 10, 17 a 24 Rhagfyr, bydd canwyr clychau llaw o Eglwys y Santes Fair yn y Waun yn perfformio rhai o’ch hoff ganeuon Nadoligaidd ger prif staer y castell am 1.30pm a 2.30pm (perfformiad 1.30pm yn unig ar 24 Rhagfyr).

Teithiau cerdded gaeafol

Taith gerdded aeafol ar ystad 480 acer Castell y Waun yw’r cyfle perffaith i arafu a mwynhau adegau syml i’w trysori y Nadolig hwn. Gofynnwn yn garedig i chi gadw cŵn ar dennyn bob amser.

Dysgwch fwy am archwilio’r ystâd yma

Golygfa o wyneb gogleddol Castell y Waun ar ddiwrnod rhewllyd yng Nghymru.
Mwynhewch daith gerdded aeafol yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Andrew Butler

Bwyd a diod Nadoligaidd

Os ydych chi’n teimlo’n llwglyd, galwch heibio’r ystafell de glyd lle mae gennym ddigonedd o ddanteithion Nadoligaidd ar gael ar benwythnosau ym mis Tachwedd a phob dydd ym mis Rhagfyr. O brydau ysgafn i ginio Nadolig llawn gyda’r holl ychwanegiadau (opsiwn fegan/llysieuol ar gael), a danteithion hyfryd fel mins peis a siocled poeth, heb anghofio gwin cynnes. Bydd ein ciosg ar Fferm yr Ystad hefyd ar agor o ddydd Gwener i ddydd Llun ym mis Tachwedd - mwynhewch ddiod boeth neu rywbeth bach i’w fwyta ar eich taith gerdded.

  • Mae’r ystafell de ar agor 10am–4pm.
  • Ar gau 1, 25 and 26 Rhagfyr.

Siopa Nadolig hawdd

Chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer anrhegion Nadolig? Dewch heibio ein siop anrhegion ar Fferm yr Ystad, sydd â detholiad hyfryd o anrhegion ac addurniadau. Rhowch anrheg arbennig i’ch anwyliaid neu i chi'ch hun. Mae pob ceiniog sy’n cael ei wario yn ein siop hefyd yn aros yng Nghastell y Waun, gan ein helpu i barhau i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth - diolch am roi sglein ar ein Nadolig ni hefyd.

  • Mae Siop y Fferm ar agor 10am–4pm yn ddyddiol.
  • Ar gau 1, 25 and 26 Rhagfyr.
Wyneb y dwyrain a’r tocwaith yw yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Nghastell y Waun

Dysgwch pryd mae Castell y Waun ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Ymwelwyr yn mynd â’u ci am dro yn y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

A selection of Easter decorations including felted animals and floral mugs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Golygfa o’r castell yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yng Nghastell y Waun 

Rhyddhewch eich synhwyrau ac adnewyddu eich ysbryd trwy grwydro’n hamddenol ymysg arogleuon a lliwiau tymhorol y llwyni a blodau prin yn yr ardd bum erw a hanner hyfryd hon.