Skip to content
Wales

Traeth a Chors Marloes

Escape to the Marloes Peninsula, a hidden gem nestled on the very western edge of Pembrokeshire. Stunning seascapes and a wealth of wildlife are waiting to greet you. | Dihangwch i Benrhyn Marloes, trysor cudd ar ymyl gorllewinol Sir Benfro. Bydd morweddau ysblennydd a chyfoeth o fywyd gwyllt yn aros i’ch cyfarch.

Marloes Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Y gors gyda bancyn glaswelltog uwchben a phedair alarch ifanc yn mwynhau yn y dŵr

Rhybudd pwysig

The work on the Marloes Mere Wetland Restoration Project is now complete. Please bear with nature as she re-greens the landscape following this conservation work.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Prosiect
Prosiect

Prosiect Adfer Gwlyptir Cors Marloes 

Dysgwch sut mae Prosiect Gwlyptir Cors Marloes yn helpu i adfer y Gors a gwella mynediad i bawb.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.