Skip to content
Parc Ceirw Penrhyn Marloes, Sir Benfro
Parc Ceirw Penrhyn Marloes, Sir Benfro | © National Trust Images/Andy Davies
Wales

Martin’s Haven – llwybr y parc ceirw

Mwynhewch olygfeydd arfordirol dramatig a bywyd gwyllt bendigedig ar y llwybr byr ond trawiadol hwn o gwmpas Penrhyn Marloes. Does dim ceirw i’w gweld, ond mae llawer o forloi (gan gynnwys rhai bach yn yr hydref), grug a blodau gwyllt, creigiau campus a golygfeydd o’r môr. Gallwch weld y rhan fwyaf o ynysoedd Sir Benfro o’r fan hon.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Martin's Haven, cyfeirnod grid: SM760090

Cam 1

Ym mhen pellaf y maes parcio, ewch drwy’r gât i’r chwith a dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y cae y tu ôl i Rath Cottage.

Cam 2

Dilynwch y llwybr ar hyd yr arfordir yn y parc ceirw, gan fwynhau’r golygfeydd o’r ynysoedd. Mae Sgogwm i’w gweld i’r de (i’r chwith ohonoch), ac mae Gwales a’i mulfrain llwyd ar y gorwel. Mae dyfroedd peryglus Jack Sound yn byrlymu rhwng y parc ceirw ac Ynys Ganol. Os nad yw hi’n rhy wyntog, eisteddwch am eiliad a gwylio adar y môr.

Cam 3

Mae’r baeau creigiog o dan y clogwyni’n cael eu defnyddio gan forloi.

Cam 4

Trowch i’r dde a cherddwch tua’r tir mawr gan groesi’r parc gyda chaban gwylwyr y glannau i’r chwith ohonoch. Mae caban gwylwyr y glannau bellach yn wylfan weithredol sy’n cael ei gweithredu gan y National Coastwatch Institute. Mwynhewch y golygfeydd – mae hwn yn lle gwych am bicnic ar ddiwrnod braf.

Cam 5

Dilynwch y llwybr ar hyd pen uchaf amddiffynfeydd y gaer arfordirol – mae hon yn gaer 3,000 oed o Oes yr Haearn.

Cam 6

Aildroediwch y llwybr yn ôl tua’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Martin's Haven, cyfeirnod grid: SM760090

Map llwybr

Map llwybr y Parc Ceirw ym Mhenrhyn Marloes, Cymru
Map llwybr y Parc Ceirw ym Mhenrhyn Marloes | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelydd yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn Nhraeth Marloes, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded arfordirol Penrhyn Marloes 

Llwybr cylchol gyda golygfeydd hyfryd o arfordir Sir Benfro sy’n berffaith ar gyfer gwylio bywyd gwyllt ar y tir a’r môr. A pheidiwch â cholli gweddillion caerau o Oes yr Haearn ar eich taith.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Yr olygfa o Garn Llidi dros Fae Porth Mawr, Sir Benfro, Cymru, gydag Ynys Dewi yn y pellter.
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded arfordirol Penmaen Dewi 

Dilynwch lwybr ar hyd pentir arfordirol mwyaf dramatig Sir Benfro, dafliad carreg o Dyddewi, i ddarganfod henebion cynhanesyddol ac adar amrywiol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.75 (km: 6)
Cerddwyr ar lwybr yr arfordir yn Nhreginnis yn Sir Benfro, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Treginnis 

Taith gerdded 6 milltir o gwmpas pentir Treginnis yn Sir Benfro sy’n cynnwys rhai o greigiau hynaf Cymru, caer o oes yr haearn a gwaith copr o’r 19eg ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)

Cysylltwch

Marloes Peninsula, Pembrokeshire, SA62

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa eang o Draeth Marloes, Sir Benfro. Mae nifer o bobl ar y tywod euraidd, ac ar ymyl y traeth mae clogwyni geirwon yn codi.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thraeth a Chors Marloes 

Dewch yn nes at natur drwy wylio’r adar ar y Gors a rhyfeddwch at y golygfeydd glan môr godidog ar draeth Marloes. Neu mentrwch ymhellach a darganfod yr ynysoedd oddi ar y Penrhyn.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)