Skip to content
Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Beicio mynydd drwy’r coetiroedd yn Stagbwll | © National Trust Images / Chris Price

Gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

Byddwch actif gyda gweithgareddau awyr agored yng Nghymru, o lwybrau beicio mynydd i gaiacio ac arfordira.

Gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru

Golygfa o Fynydd Sygun, Eryri
Llwybr
Llwybr

Llwybr Rhedeg Craflwyn 

Dewch i weld tirwedd yn llawn chwedlau a hanes wrth i chi redeg y llwybr a dysgu am y gwaith a wneir yn yr ardal i’w chadw yn arbennig ac yn llawn bywyd gwyllt.

Gweithgareddau
Rhedeg
PellterMilltiroedd: 10.5 (km: 16.8)
A group of runners running through the long grass in a wooded area
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Parkrun yng Nghastell Penrhyn 

Os ydych yn dychwelyd at ffitrwydd ar ôl seibiant, neu am roi cynnig ar rywbeth newydd, dysgwch ragor am Parkrun 5K yng Nghastell Penrhyn.

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored ym Mhorthor 

Nid yn unig mae ein harfordir yn hardd, mae’n hwyl hefyd. Os byddwch chi’n syrffio, corff-fyrddio neu mewn caiac, byddwch wrth eich bodd yn y dŵr ym Mhorthor. Crwydrwch ar hyd traeth gwych i deuluoedd a mwynhau lle gwych i ymlacio.

Tri o bobl yn rhedeg drwy’r parcdir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau yn yr awyr agored yn Erddig 

Gweithgareddau awyr agored am ddim i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r ardd a’r parcdir, o gerdded Nordig i parkrun wythnosol.

Gweithgareddau awyr agored yn Ne Cymru

Pum rhedwr ar ddarn muriog o lwybr yr arfordir, gyda thraeth heulog, tywodlyd a môr glas llachar y tu ôl iddyn nhw.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll 

Mae awyr iach Stagbwll yn siŵr o roi gwynt yn eich hwyliau. Mae angen natur ar bawb, ac mae cyfoeth ar gael yn Stagbwll. Dysgwch ble y gallwch aros yn Stagbwll hefyd.

Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Rhedeg Rhosili 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a’r tywod dan eich traed wrth i chi fwynhau’r llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas Rhosili.

Gweithgareddau
Rhedeg
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8) to milltiroedd: 0 (km: 0)
Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Llwybr
Llwybr

Llwybr beicio mynydd Stagbwll 

Darganfyddwch lwybr beicio mynydd 4 milltir o hyd drwy Stad Stagbwll yn Sir Benfro sy’n cynnig golygfeydd epig o’r coetir ar hyd cyfres o ddringfeydd, neidiau a throeon.

Gweithgareddau
Beicio
PellterMilltiroedd: 4.1 (km: 6.56)

Holl weithgareddau awyr agored Cymru

    Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

    Dewch i ddarganfod Cymru

    Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.