Skip to content

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Beicio mynydd drwy’r coetiroedd yn Stagbwll | © National Trust Images / Chris Price

Mae Stagbwll yn lle gwych i ymarfer corff tra’n mwynhau golygfeydd gwych. Beth am fynd i loncian, crwydro mewn caiac neu ddarganfod yr arfordir drwy arfordira? Dysgwch fwy am sut i gymryd rhan ac am aros yn yr ardal naturiol ysblennydd hon ar arfordir Sir Benfro.

Pethau i’w gwneud yn yr awyr agored yn Stagbwll  

Cerdded

P’un a ydych chi ar drywydd taith gerdded fer neu rywbeth mwy egnïol, mae milltiroedd o lwybrau cerdded i chi eu mwynhau yn Stagbwll. Mae’r llwybrau’n ymestyn ar hyd yr arfordir, ar lannau’r llynnoedd a thrwy’r coetir, ac mae yma rai llwybrau gwych i’r teulu.

Rhedeg

Barod am her? Rhowch gynnig ar y llwybr chwe milltir sy’n arwain o gwmpas pyllau lili heddychlon, i bentiroedd arfordirol gwyllt ac ar draws traethau euraid.

Galwch yn y dderbynfa yng Nghanolfan Stagbwll i gael rhagor o wybodaeth am ein llwybrau.

Pedwar person yn gorwedd ar y traeth yn cymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd. Mae’n ddiwrnod heulog gydag awyr las ac mae’r môr yn y cefndir yn llonydd.
Grŵp ffitrwydd ar draeth Barafundle, Stagbwll | © National Trust Images/Ben Selway

Caiacio

Caiacio yw un o’r ffyrdd gorau o ddarganfod ein harfordir anhygoel. Gall teuluoedd ddysgu i gaiacio ar y môr o gei cysgodol Stagbwll. Padlwch yn hamddenol i rai o bentiroedd mwyaf dramatig Sir Benfro.

Arfordira

Mae arfordira, camp a ddyfeisiwyd yn Sir Benfro, yn weithgaredd cyffrous sy’n gyfuniad o glogwyn-neidio, dringo clogwyni lefel isel a nofio.

Archebwch sesiwn

Pleser gennym yw gweithio mewn partneriaeth â dau gwmni lleol sy’n darparu gweithgareddau dŵr, arfordirol, awyr agored o ansawdd.

Mae Activity Pembrokeshire yn arbenigo mewn cynnig sesiynau caiacio ac arforgampau o Gei Stagbwll. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Activity Pembrokeshire ar www.activitypembrokeshire.wales, neu cysylltwch â nhw drwy adventure@activity.cymru / 07977 543396.

Mae Outer Reef yn arbenigo mewn cynnig cyrsiau a sesiynau Syrffio a Phadlfyrddio o Freshwater West a Chei Stagbwll. Gellir cysylltu â nhw drwy godi’r ffôn 01646 680070 drwy e-bost contact@outerreefsurfschool.com neu drwy eu gwefan www.outerreefsurfschool.com

Traethau

Mae’r traethau yn Stagbwll yn boblogaidd ar gyfer nofio, syrffio a ffotograffiaeth dŵr bas.

Plentyn yn cydbwyso ar raffau lletgroes, gyda phlant eraill ar raffau llorweddol a boncyffion camu yn y cefndir, Canolfan Dysgu Awyr Agored Stagbwll, Sir Benfro
Plant yn yr ardal chwarae awyr agored yng Nghanolfan Dysgu Awyr Agored Stagbwll, Sir Benfro. | © National Trust Images/John Millar

Canolfan Stagbwll

Dyma’r lle perffaith i fwynhau’r awyr iach fel teulu, wedi’ch amgylchynu gan dwyni tywod, traethau, coetiroedd a llynnoedd. Mae digon yma i lenwi gwyliau cyfan.

Ble i aros

Mae tai bynciau a bythynnod ar gael yn Stagbwll. Os hoffech archebu neu gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Stagbwll, ffoniwch ni ar: 01646 623110 neu e-bostiwch ni stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk

Ymwelwyr yn cerdded i lawr allt at draeth yn Stagbwll

Darganfyddwch fwy yn Stagbwll

Dysgwch sut i gyrraedd Stagbwll, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.

Golygfa hanesyddol o ddau giper a’u cŵn ar draws y Parc Ceirw, Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Hanes Stagbwll 

Camwch yn ôl drwy amser a datgelu canrifoedd o dreftadaeth ar draws Stad Stagbwll, o’r oes efydd hyd heddiw, ac am fywydau ei thrigolion.

Elyrch ar Lynnau Stagbwll , Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Gwylio bywyd gwyllt yn Stagbwll 

Mae Stagbwll yn gartref i bob math o greaduriaid, o’r dyfrgwn enwog i nythfa fwyaf Cymru o ystlumod pedol mwyaf.

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.

Golygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Daffodils in the park at Penrhyn Castle and Garden on a sunny day in Gwynedd, Wales
Ardal
Ardal

Cymru 

Darganfyddwch gestyll tylwyth teg, gerddi godidog a thirwedd Geltaidd wyllt sy’n drysorfa o chwedlau ar eich ymweliad â Chymru.

Visitors kayaking on the sea past the Old Harry Rocks, Purbeck Countryside, Dorset
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel wrth ganŵio 

Er bod canŵio a cheufadu yn ffyrdd gwych o brofi natur a chadw'n heini, gall fod yn beryglus os na ddilynnir y canllawiau. Dysgwch sut i gadw'n ddiogel gyda'n cyngor a'n cyfarwyddyd. (Saesneg yn unig)

Skimming stones on the beach at Robin Hood's Bay, North Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau traeth y '50 peth i'w gwneud cyn dy fod yn 11¾' 

Gweithgareddau y gall plant eu mwynhau ar lan y môr, o badlo neu nofio i ddal crancod a sgimio cerrig. (Saesneg yn unig)