Skip to content
Wales

Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll

Pick up the pace in Pembrokeshire’s walking country; this rugged and remote expanse of towering cliffs and rocky outcrops is punctuated with coastal paths and soaring sea views. | Camwch yn gynt ar lwybrau cefn gwlad Sir Benfro; ymysg yr ehangder garw, anghysbell hwn o glogwyni uchel a cherrig brig, ceir llwybrau arfordirol a golygfeydd di-ben draw ar y môr.

Strumble Head, Pencaer to Cardigan, Pembrokeshire, SA62

Yr olygfa o Benberi ar Benmaen Dewi ym Mae San Ffraid, Sir Benfro, yn edrych tua’r gogledd-ddwyrain tuag at Ben Strwmbl yn y pellter

Rhybudd pwysig

If you see a Portuguese Man O' War washed up on a beach or tide line, please be careful not to touch as they deliver a painful sting. Keep your dog away and on a lead.

Cynllunio eich ymweliad

Merlod yn pori er lles cadwraeth ym Mhenrhyn Dewi, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Ymweld â chefn gwlad Sir Benfro gyda'ch ci 

Mae ein lleoedd gwledig ac arfordirol yn Sir Benfro wedi'u graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i Sir Benfro. Dewch i ddianc i ymyl gorllewinol Cymru ac archwiliwch dirwedd arfordirol ddramatig gyda'ch cyfaill pedair coes wrth eich ochr.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.