Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

In line with Welsh Government legislation and 'fire break' lockdown, all our places in Wales will temporarily close from 24 October to 9 November to restrict the spread of coronavirus. We urge people to follow legislation, stay home and not travel.

Mwy am y lle hwn

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.