Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

Please take extra care when visiting the Blue Lagoon. Due to a recent landslip, there’s now an overhang and the cliff edge is unstable. Please follow site signage, stay back from the cliff edge (affected area is roped off) and the base of the cliff.

Abereiddi i Abermawr

Digwyddiadau 

Upcoming events

Seal pup walks at Pwll Deri

Sat 08 Sep 2018
10:00-12:30
Seal pup season is here
Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.

Abereiddi i Abermawr

Cymryd rhan

Abereiddi i Abermawr

Lleoedd i aros