Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

Please note that we have contractors on-site at Abereiddi’s Blue Lagoon, completing essential footbridge work. Visitor access to the lagoon is not affected.

Abereiddi i Abermawr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Abereiddi i Abermawr

Digwyddiadau 

Upcoming events

Coastal Discovery Wildlife Tour with Preseli Venture

Fri 25 Aug 2017
09:00-17:30
Join us for family-friendly kayaking and coasteering tours around the North Pembrokeshire coastline. The guided tours are led by a National Trust ranger and local activity operator Preseli Venture. Take to the water and get a closer look at...
Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.

Abereiddi i Abermawr

Cymryd rhan

Abereiddi i Abermawr

Lleoedd i aros