Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

To protect the breeding seal population, the Blue Lagoon will be closed from 25th September - 5th November. Coasteering providers will have access for group visits. Visitors may view the area from the coastal path. Call 01646623110 for details.

Mwy am y lle hwn

Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.