Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn
Abereiddi i Abermawr

Digwyddiadau 

Upcoming events

The Big Beach Clean Challenge at Abermawr

Wed 15 Aug 2018
14:00-16:00
Join our Big Beach Clean Challenge on the North Pembrokeshire Coast between February and August.

Seal pup walks at Pwll Deri

Sat 08 Sep 2018
10:00-12:30
Seal pup season is here
Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.

Abereiddi i Abermawr

Cymryd rhan

Abereiddi i Abermawr

Lleoedd i aros