Abereiddi i Abermawr

Important notice -

The Blue Lagoon will be closed from Saturday 24th September - Saturday 5 November in order to protect breeding seals. Please keep dogs on a short lead.

Abereiddi i Abermawr

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Edrych dros y Shinc o’r creigiau

Y Sinc (neu’r ‘Shinc’) yn Abereiddi 

Dysgwch am hen hanes diwydiannol y pwll chwarel glan môr sy’n cael ei alw’n lleol yn ‘Sinc’ (neu ‘Shinc’ ar lafar). Mae’r hen chwarel lechi hon yn lle i chwarae ac anturio erbyn hyn.

Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.