Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

Abereiddi’s Blue Lagoon is closed to visitors and outdoor activity providers until further notice due to seals pupping in the lagoon. We apologise for any inconvenience caused.

Abereiddi i Abermawr

Digwyddiadau 

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Abereiddi i Abermawr

Bwyta a siopa

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.

Abereiddi i Abermawr

Cymryd rhan

Abereiddi i Abermawr

Lleoedd i aros