Abereiddi i Abermawr

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn

Important notice -

Our countryside space is open in line with Welsh Government guidance. We encourage everyone to observe social distancing measures.

Mwy am y lle hwn

Abereiddi i Abermawr

Ein gwaith

Abereiddi drone image

Newid arfordirol yn Abereiddi 

Dysgwch sut ‘naethon ni ymdopi ag effaith niweidiol stormydd yn Abereiddi, a sut y’n ni’n addasu wrth i amlinell y glannau newid.