Gwersylla ac aros mewn tai byncws

Car a phabell ym Mhwll Caerog

Os am weld y môr o ddrws eich pabell neu eich carafan, beth am aros ar ben y clogwyni ym Mhwll Caerog, gerllaw Tyddewi

Ein tenant, Ian, sy’n gyfrifol am y safle gwersylla hwn. Mae’n cael ei farchnata dan yr enw Celtic Camping. Mae’n lecyn hyfryd i osod eich pabel, carafan neu gamperfan.

Mae’r safle’n edrych dros y mor ac mae digonedd o gyfleusterau yma – yn cynnwys yr holl bethau arferol a hefyd ystafell fwyta dan do a lleoedd i eistedd tu allan – sy’n ei wneud yn lecyn poblogaidd gyda theuluoedd a grwpiau.

Mae byncws a llety i grwpiau mwy o faint ym Mhwll Caerog hefyd, yn cynnwys  cabanau a stafelleodd gwely mawr i’w rhannu.

Mae’n ganolfan berffaith ar gyfer darganfod Abereiddi, y Sinc a’r ardal gyfagos.

Lleoedd eraill i aros yn Sir Benfro

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 21 o fythynnod gwyliau yn Sir Benfro, ynghyd â llety hunan-arlwy a lleoedd gwersylla.