Carneddau a Glyderau

Carneddau a Glyderau

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Carneddau a Glyderau

Hanes

Carneddau a Glyderau

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bwthyn Dyffryn Mymbyr 

Ychydig y tu allan i Gapel Curig, mae Dyffryn Mymbyr yn fwthyn rhestredig o’r 16eg ganrif wedi’i addasu a’i adfer gyda golygfeydd anhygoel. Lleolir y bwthyn ar fferm weithiol yn yr ucheldir. Mae’n leoliad y llyfr eiconig I bought a Mountain. Mae hon yn hanes glasurol o fywyd mewn fferm yn ucheldir Cymru rhwng y ddau ryfel byd gan Thomas Firbank.

Ystafell ddwbl Tŷ Fferm Dyffryn Mymbyr

Ffermdy Dyffryn Mymbyr 

Ffermdy Fictorianaidd wedi’i adfer mewn lleoliad anhygoel yng nghanol Eryri. Mae golygfeydd syfrdanol o’r mynyddoedd oddi yma gan gynnwys Pedol yr Wyddfa a Moel Siabod. Wedi’i adeiladu yn gynnar yn y 19eg ganrif fel rhan o Ystâd Penrhyn, mae’r ffermdy ar fferm weithiol yn yr ucheldir. Cynhesir hi gan system wresogi pelenni pren carbon isel arloesol.