Carneddau a Glyderau

Dewch i ymweld â ni ym Mwthyn Ogwen
Cerddwyr bron â chyrraedd Bwthyn Ogwen

Ogwen Cottage 

Mae bwthyn Ogwen wedi lleoli rhwng ehangder helaeth y Carneddau a chopaon dramatig y Glyderau. Pam nad yw'r ceidwaid yn gweithio allan ar yr ystâd, maen nhw wedi lleoli yma. Mae yna groeso i chi alw mewn am ragor o wybodaeth am yr ardal.

Carneddau a Glyderau

Ein gwaith

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Carneddau a Glyderau

Cymryd rhan

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Carneddau a Glyderau

Hanes

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

Carneddau a Glyderau

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.