Carneddau a Glyderau

Clogfeini Darwin yng Nghwm Idwal, Eryri

Gweithgareddau egnïol yn ardal y Carneddau

Teithiau cerdded ardderchog drwy’r mynyddoedd, llwybrau hamddenol a dringo creigiau – mae’r Carneddau a’r Glyderau’n boblogaidd gyda phob math o bobl sy’n chwilio am antur.

Carneddau a Glyderau

Ein gwaith

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Carneddau a Glyderau

Hanes

Cwm Idwal, Eryri, Cymru

Darganfyddiadau Darwin yng Nghwm Idwal

Darganfyddwch beth ddaeth â Charles Darwin i Gwm Idwal, lle arbennig iawn a grëwyd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Icy and snowy Cwm Idwal

Hanesion Cwm Idwal 

Dysgwch am orffennol Cwm Idwal, hanes tywysog o’r 12fed ganrif a’i fab, a chwedl y cawr a oedd unwaith yn berchen ar y tir hwn

Carneddau a Glyderau

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.