Carneddau a Glyderau

Important notice -

We're open and may be busy, so try visiting at quieter times to help keep everyone safe. Please follow Welsh Government Regulations & visit responsibly.

Mwy am y lle hwn

Carneddau a Glyderau

Hanes

Cwm Idwal, Eryri, Cymru

Darganfyddiadau Darwin yng Nghwm Idwal

Darganfyddwch beth ddaeth â Charles Darwin i Gwm Idwal, lle arbennig iawn a grëwyd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Icy and snowy Cwm Idwal

Hanesion Cwm Idwal 

Dysgwch am orffennol Cwm Idwal, hanes tywysog o’r 12fed ganrif a’i fab, a chwedl y cawr a oedd unwaith yn berchen ar y tir hwn

Carneddau a Glyderau

Ein gwaith

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden 

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

The Lyn Ogwen Pill Box

Gwarchod archeoleg yr Ail Ryfel Byd yn Ogwen 

Ydych chi wedi sylwi ar y bocs pilsen o'r Ail Ryfel Byd ar lannau Llyn Ogwen o'r blaen? Dyma ein harcheolegydd yn egluro'r gwaith i'w chadw.

Carneddau a Glyderau

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.