Carneddau a Glyderau

Visit us at Ogwen Cottage
Cerddwyr bron â chyrraedd Bwthyn Ogwen

Ogwen Cottage 

Visit us on the foothill of two mountain ranges; the vast expanse of the Carneddau to the dramatic peaks of the Glyderau. Stop off at our café or drop-in for advice about the weather or more information about the local area, from walking trails to cycling routes.

Carneddau a Glyderau

Ein gwaith

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Carneddau a Glyderau

Cymryd rhan

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Carneddau a Glyderau

Hanes

Ein gwaith

Carneddau a Glyderau

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.