Bwthyn Ogwen

Placeholder Image

Saif Bwthyn Ogwen ar fan hynod olygfaol ar gefnffordd yr A5. Edrycha dros Lyn Ogwen a bob ochr iddo mae llethrau serth Pen yr Ole Wen a chysgod garw Tryfan. Yn wir, mae wedi nythu rhwng dwy gadwyn o fynyddoedd sef y Carneddau eang i’r gogledd orllewin a’r Glyderau gyda’u copaon dramatig i’r de ddwyrain.

Porth i ogledd Eryri 

Fe’i lleolir ar fan cychwyn ystod eang o lwybrau heicio a dringo yn yr ardal oddi amgylch. Y llwybr mwyaf poblogaidd yw’r llwybr troed i Warchodfa Natur Genedlaethol cyntaf Cymru - y trawiadol Cwm Idwal. Mae’n lyn rhewlifol gyda chefndir mynyddig. Mae’r daith i fyny at y llyn yn lefel eithaf isel (dringfa o oddeutu 100m). Galluoga hyn i filoedd o bobloedd ymgolli yn y mynyddoedd heb orfod mentro’n rhy uchel.

Canolfan y Ceidwaid 

Rydym wedi trosi’r hen storfa  (sydd gyferbyn i’r prif adeilad) i ganolfan ceidwaid. Yn dibynnu ar amserlen y ceidwaid, os maen nhw mewn, mae croeso i chi alw i mewn am y diweddaraf am y tywydd a bywyd gwyllt cyn cychwyn ar eich taith. 

Oak leaves
Placeholder Image
Oak leaves

Lle i chi orffwys 

Yn ystod gwyliau’r haf byddwch yn gallu gorffwys eich coesau blinedig yn ein caffi newydd ym Mwthyn Ogwen. Bwytewch ddetholiad o frechdanau, cawl a chacennau bob Dydd Gwener, Sadwrn a Sul, o 10yb - 5.30yh (gan ddechrau o 22 Gorffennaf hyd Ddydd Llun Gŵyl y Banc, 29 Awst).

Oak leaves
Placeholder Image
Oak leaves

Profiadau awyr agored 

O ystyried yr amgylchedd hardd, nid yw’n syndod fod Bwthyn Ogwen wedi’i gysylltu â mynydda. Heddiw, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Outward Bound i gynnig profiad awyr agored cofiadwy i bobl ifainc o ledled y wlad. 

Dalier sylw

Nid oes maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y safle. Ond ceir maes parcio Talu ac Arddangos cyfyngedig gan Barc Cenedlaethol Eryri. Yn ystod amseroedd brig fel gwyliau banc a phenwythnosau, mae’n llenwi’n sydyn. Mae gwasanaethau bws tymhorol ar gael.