Cylchdaith Llyn Ogwen

Llwybr cerdded

Mwynhewch olygfeydd godidog o Dryfan a’r Glyderau a dim bryniau i’w dringo, dyma ffordd wych i gael profiad o’r mynyddoedd heb orfod ymrwymo i daith gerdded egnïol i’r copaon.

Man gorffwys olaf Caledfwlch

Mae rhai yn dweud fod Bedwyr Bedrynant, marchog y Brenin Arthur wedi taflu’r cleddyf enwog, Caledfwlch i mewn i Lyn Ogwen, a’i fod yno hyd heddiw.

Llyn Ogwen, still waters, with the snow-capped peak of Y Garn, Snowdonia, Wales

Map

Llyn Ogwen walking trail

Dechrau:

Bwthyn Ogwen, grid ref: SH 650603

1

O Fwthyn Ogwen, croeswch y ffordd fawr a throi i’r chwith, croeswch y bont yna troi i’r dde dros y gamfa (bwlch yn y wal).

Cerddwyr bron â chyrraedd Bwthyn Ogwen

2

Dilynwch yr afon ar i fyny at y llyn trwy ddringo dros y clogfeini mawr. Gall fod yn hawdd colli’r llwybr yn y fan hon, ond parhewch i anelu am y llyn a daw’r llwybr yn fwy amlwg a bydd arwyddion yn dangos y ffordd bob hyn a hyn.

Darllen mwy

3

Dilynwch lan-y-llyn a’r arwyddion am ½ milltir cyn dringo bryn bychan oddi wrth y llyn, ewch dros y gamfa a pharhau.

Darllen mwy

4

Wrth i chi nesau at y ffermdy ar y pen arall i’r llyn, ewch dros un gamfa arall yna gwyrwch tua’r chwith tuag at y bont droed a dilynwch y llwybr uchaf sy’n osgoi’r buarth yna’n croesi camfa cyn disgyn i lawr i ymuno â’r trac fferm.

5

Dilynwch y llwybr hwn draw oddi wrth y ffermdy nes i chi gyrraedd y ffordd fawr. Trowch i’r dde a dilyn y palmant ar hyd glan y llyn yn ôl I Fwthyn Ogwen.

Diwedd:

Bwthyn Cottage, grid ref: SH 650603

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Cylchdaith Llyn Ogwen

Tirwedd

Cau

Er y gall y rhan gyntaf fod ychydig yn dechnegol wrth i chi ddringo dros y clogfeini mawr ar odrau Pen yr Ole Wen, yn fuan daw’r llwybr yn haws o lawer i’w gerdded ac mae hon yn daith gylchol braf o gwmpas Llyn Ogwen, sy’n haeddu bod yn llawer mwy poblogaidd nac ydyw ar hyn o bryd. Gyda golygfeydd godidog o Tryfan a’r Glyderau a dim bryniau i’w dringo, dyma  ffordd wych i gael profiad o’r mynyddoedd heb orfod ymrwymo i daith gerdded egnïol i’r copaon.

Cylchdaith Llyn Ogwen

Cysylltwch â ni

Cau

Rhif ffôn: 01248 600954

E-bost: eryri@nationaltrust.org.uk

Gwefan: http://www.nationaltrust.org.uk/carneddau-and-glyderau/

Cylchdaith Llyn Ogwen

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Bwthyn Ogwen, Nant Ffrancon, Bethesda, LL57 3LZ
Ar y ffordd

O Fangor: Teithiwch ar hyd yr A55 ac yna trowch tuag at Fethesda ar hyd cefnffordd yr A5.  Daliwch i fynd ar hyd yr A5 i mewn i Gwm Nant Ffrancon.

O Fetws y Coed:  Teithiwch ar hyd yr A5 i Gapel Curig.  Daliwch y fynd ar hyd yr A5 tuag at Lyn Ogwen.

Ar fws

Mae bysiau Sherpa'r Wyddfa yn rhedeg o Fetws y Coed a Bangor i faes parcio Ogwen.  Gallwch gael eich casglu o Gapel Curig a Bethesda.  I weld yr amserlenni diweddaraf ewch i wefan Cyngor Gwynedd.

Cylchdaith Llyn Ogwen

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn, ond mae rhaid eu cadw ar dennyn bob amser.