Cylchdaith Llyn Ogwen

Llwybr cerdded

Profwch olygfeydd gwych o fynyddoedd Tryfan a'r Glyderau heb orfod ymrwymo i daith gerdded egniol i'r copaon. Sylwch, gall yr hanner cyntaf o'r daith fod yn wlyb a chorsiog iawn (yn enwedig yn y gaeaf), tra bod yr ail hanner yn dychwelyd ar hyd y briffordd.

Man gorffwys olaf Caledfwlch

Mae rhai yn dweud fod Bedwyr Bedrynant, marchog y Brenin Arthur wedi taflu’r cleddyf enwog, Caledfwlch i mewn i Lyn Ogwen, a’i fod yno hyd heddiw.

Llyn Ogwen, still waters, with the snow-capped peak of Y Garn, Snowdonia, Wales

Map

Llyn Ogwen walking trail

Dechrau:

Bwthyn Ogwen, grid ref: SH 650603

1

O Fwthyn Ogwen, croeswch y ffordd fawr a throi i’r chwith, croeswch y bont yna troi i’r dde dros y gamfa (bwlch yn y wal).

Cerddwyr bron â chyrraedd Bwthyn Ogwen

2

Dilynwch yr afon ar i fyny at y llyn trwy ddringo dros y clogfeini mawr. Gall fod yn hawdd colli’r llwybr yn y fan hon, ond parhewch i anelu am y llyn a daw’r llwybr yn fwy amlwg a bydd arwyddion yn dangos y ffordd bob hyn a hyn.

Darllen mwy

3

Dilynwch lan-y-llyn a’r arwyddion am ½ milltir cyn dringo bryn bychan oddi wrth y llyn, ewch dros y gamfa a pharhau.

Darllen mwy

4

Wrth i chi nesau at y ffermdy ar y pen arall i’r llyn, ewch dros un gamfa arall yna gwyrwch tua’r chwith tuag at y bont droed a dilynwch y llwybr uchaf sy’n osgoi’r buarth yna’n croesi camfa cyn disgyn i lawr i ymuno â’r trac fferm.

5

Dilynwch y llwybr hwn draw oddi wrth y ffermdy nes i chi gyrraedd y ffordd fawr. Trowch i’r dde a dilyn y palmant ar hyd glan y llyn yn ôl I Fwthyn Ogwen.

Diwedd:

Bwthyn Cottage, grid ref: SH 650603

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Cylchdaith Llyn Ogwen

Tirwedd

Cau

Er y gall y rhan gyntaf bod ychydig yn dechnegol wrth i chi ddringo dros y clogfeini mawr ar odra’u Pen yr Ole Wen, yn fuan daw’r llwybr yn haws i'w gerdded. Er hyn mae'n gallu bod yn anwastad, wlyb ac yng nghorsiog yn rhannau. Mae'r ail hanner o'r daith yn dychwelyd ar hyd y pafin o'r briffordd. 

Cylchdaith Llyn Ogwen

Cysylltwch â ni

Cau

Rhif ffôn: 01248 600954

E-bost: eryri@nationaltrust.org.uk

Gwefan: http://www.nationaltrust.org.uk/carneddau-and-glyderau/

Cylchdaith Llyn Ogwen

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Bwthyn Ogwen, Nant Ffrancon, Bethesda, LL57 3LZ
Ar y ffordd

O Fangor: Teithiwch ar hyd yr A55 ac yna trowch tuag at Fethesda ar hyd cefnffordd yr A5.  Daliwch i fynd ar hyd yr A5 i mewn i Gwm Nant Ffrancon.

O Fetws y Coed:  Teithiwch ar hyd yr A5 i Gapel Curig.  Daliwch y fynd ar hyd yr A5 tuag at Lyn Ogwen.

Ar fws

Mae bysiau Sherpa'r Wyddfa yn rhedeg o Fetws y Coed a Bangor i faes parcio Ogwen.  Gallwch gael eich casglu o Gapel Curig a Bethesda.  I weld yr amserlenni diweddaraf ewch i wefan Cyngor Gwynedd.

Cylchdaith Llyn Ogwen

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn, ond mae rhaid eu cadw ar dennyn bob amser.