Dod â hanes Llyn yn fyw

Ydych chi’n chwilfrydig am hanes cyfoethog a lliwgar Llŷn? Teithiwch yn ôl drwy hanes i ganfod mwy am y bobl a’r lleoedd sydd wedi creu'r penrhyn arbennig.

Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron

Ewch yn ôl drwy’r canrifoedd a darganfod man gorffwys olaf y pererinion cyn iddynt groesi i Enlli, ynys y 20,000 o seintiau. Dilynwch ôl eu troed ac ymweld ag un o'r mannau mwyaf prydferth yng Nghymru.

Fron Deg

Mae’r tyddynod hyn o’r 1800au yn rhoi cipolwg ar fyd sydd bellach yn angof. Cafodd yr adeiladau eu hadfer yn ddiweddar. Dewch i weld sut y byddai teulu’r tyddynnwr yn byw ac yn gweithio yn y llecyn ysblennydd hwn uwchben Porth Neigwl.

Darganfyddwch naws y gorffennol yn Fron Deg
Fron Deg ger Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn
Darganfyddwch naws y gorffennol yn Fron Deg

Rhiw

Dewch i weld ardal archeolegol anhygoel o gyfoethog. Mae nifer fawr o olion Neolithig yn y dirwedd hon. Mae cromlech Tan y Muriau a’r 'amddiffynfa gron’ ddwbl ar ben y bryn yn rhoi rhyw syniad i ni am y ffordd yr oedd pobl yn byw ar y penrhyn filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Porthdinllaen

Am ganrifoedd, bu’r pentref bach yma yn ddolen gyswllt bwysig rhwng pobl Llŷn a'r môr. Oherwydd enwogrwydd penwaig Nefyn, daeth Porthdinllaen yn ganolbwynt y mewnforio a’r allforio rhwng Llŷn a gweddill y byd.

Gallwch ddarganfod arwyddion o orffennol diddorol Llŷn yma - o’r gaer Oes Haearn ar y trwyn, i’r syniad uchelgeisiol ar droad y 18fed ganrif i droi’r harbwr yn brif borthladd ar y ffordd rhwng Llundain i Ddulyn, i’r diwydiannau adeiladu llongau a physgota llewyrchus yn ystod y 19eg ganrif.

Y man delfrydol i gael diod. Mae Tŷ Coch wedi bod yn dafarn ers tua 200 mlynedd
Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen
Y man delfrydol i gael diod. Mae Tŷ Coch wedi bod yn dafarn ers tua 200 mlynedd