Skip to content
Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf
Castell Penrhyn yn yr haf | © National Trust Images/Gwenno Parry

Cestyll a chaerau yng Nghymru

Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru, o gartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis i gaer ganoloesol y Waun a chyfoeth siwgr a llechi Castell Penrhyn.

Cestyll a chaerau i ymweld â nhw yng Ngogledd Cymru

O ddwnsiynau tywyll i fawredd Fictoraidd, darganfyddwch gestyll sy’n rhan annatod o hanes Cymru, o Wrecsam i Wynedd.

Wyneb gorllewin Castell a Gardd Penrhyn ar ddiwrnod heulog yng Ngwynedd, Cymru.
Lle
Lle

Castell Penrhyn 

Castell ffantasi â sylfeini diwydiannol a threfedigaethol, dysgwch fwy am hanes hir o gyfoeth siwgr a llechi a chythrwfl cymdeithasol yn y castell neo-Normanaidd enfawr hwn o’r 19eg ganrif.

Bangor, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o’r castell o gyfeiriad yr ardd yn y gwanwyn
Lle
Lle

Castell y Waun 

Gyda phopeth o ddwnsiynau i olygfeydd godidog, mae digon i’w ddarganfod ar ymweliad â’r gaer drawiadol hon, a adeiladwyd gan Edward I i ddofi tywysogion olaf Cymru.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw

Cestyll a chaerau i ymweld â nhw yng Nghanolbarth Cymru

Dilynwch yn ôl troed tywysogion Powys a darganfod rhai o ystafelloedd castell gorau’r wlad.

View from the Wilderness of Powis Castle and it's terraces, Wales
Lle
Lle

Castell Powis 

Darganfyddwch gasgliad eang o luniau, cerfluniau a dodrefn yng Nghastell Powis, caer ganoloesol sy’n sefyll dros derasau gardd byd-enwog.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw

Cestyll a chaerau i ymweld â nhw yn Ne Cymru

Darganfyddwch adfeilion cestyll sy’n gyfoeth o chwedlau a hanes, o Sir Gâr i Sir Fynwy.

Golygfa drwy gât ddŵr fwaog i’r grisiau tu draw yng Nghastell Ynysgynwraidd
Lle
Lle

Castell Ynysgynwraidd 

Darganfyddwch adfeilion caer o’r 13eg ganrif a adeiladwyd gan y Normaniaid i hawlio un o’r prif lwybrau o Loegr.

near Abergavenny, Monmouthshire

Yn hollol agored heddiw
Adfail Castell Cilgerran, sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, yn sefyll uwchlaw ceunant trawiadol Afon Teifi. Mae’r llethrau serth sy’n amgylchynu’r castell wedi’u gorchuddio â phlanhigion amrywiol, gan gynnwys coed bach.
Lle
Lle

Castell Cilgerran 

Datgelwch bron i 800 mlynedd o hanes yng nghastell ysblennydd Cilgerran. Yn edrych dros yr anhygoel Geunant Teifi, mae’r gaer drawiadol o’r 13eg ganrif o dan warchodaeth Cadw.

near Cardigan, Pembrokeshire

Yn rhannol agored heddiw
Golygfa o Gastell Dinefwr, yn edrych dros y Warchodfa Natur Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin, Cymru.
Lle
Lle

Castell Dinefwr 

Mae Castell Dinefwr yn edrych dros Warchodfa Natur Genedlaethol, yr hanesyddol Dŷ Newton a pharc tirlun o’r 18fed ganrif. Mae’r castell yn cael ei reoli gan Cadw.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw

Casgliadau yng Nghymru

Dyfrlliw o Edward Herbert, yr Arglwydd Herbert 1af o Cherbury (1581/3-1648), gan Isaac Oliver, yn dangos dyn mewn dwbled a tharian yn gorffwys ger nant mewn coetir wedi ei amgylchynu gan goed gyda’i weision a’i geffyl yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Casgliadau yng Nghymru 

Darganfyddwch gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ym mhob cwr o Gymru, o gerfluniau, tapestrïau a phaentiadau i drysorau teuluol a beibl o’r 16eg ganrif a achubodd yr iaith Gymraeg.

Chwedlau a llên gwerin Cymru

Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Chwedlau a llên gwerin Cymru 

Dysgwch am y chwedlau sydd wedi siapio tirweddau hynafol Cymru. O darddle ein draig goch enwog yn Eryri i lyn hudol Cwm Llwch.

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Blodau coed ceirios ar ddiwedd y daith gerdded coed yw yn yr ardd yn Erddig

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.