Casgliadau cain yng Nghymru

O adeiladau palasaidd i beirianwaith diwydiannol a thrysorau teulu, rydym yn gofalu am gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ledled Cymru. Ymwelwch â'n lleoedd arbennig a darganfyddwch drysorau cudd, hanesion teulu a chyfrinachau y tu ôl i'r llenni.

Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Casgliad o Feiblau Tŷ Mawr Wybrnant

Dewch i ddysgu am yr Esgob William Morgan, y gŵr a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg.

Two of the National Trust podcast team at Tŷ Mawr Wybrnant

Tŷ Mawr Wybrnant – Cartref y cyfieithydd 

Mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd byw hynaf Ewrop, ond pa ran chwaraeodd ffermdy bychan ger Penmachno yng ngoroesiad yr iaith hyd heddiw? Ymunwch a Betsan Powys wrth iddi fynd ar siwrne i Dŷ Mawr Wybrnant i ddysgu mwy am Esgob William Morgan, un o gewri’r genedl sy’n cael ei adnabod gan lawer fel gwaredwr yr iaith Gymraeg.

Amgueddfa’r Teulu Clive yng Nghastell a Gardd Powis

Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis  

Mae gan Gastell Powis gasgliadau rhyfeddol, yn enwedig y rhai a gedwir yn Amgueddfa Clive. Mae'r trysorau a gasglwyd gan Robert Clive a'i ddisgynyddion yn ein hatgoffa o'u teithiau a'u bywydau mewn gwledydd egsotig.

Wyneb blaen Cabinet y Brenin yng Nghastell y Waun

Trysorau yng Nghastell y Waun  

Pan fydd teulu wedi byw yn yr un lle am 400 mlynedd mae’n anochel bron fod ‘na gasgliad amrywiol o gelf, dodrefn a phethau cywrain yn adeiladu dros y blynyddoedd. Dyma enghraifft neu ddwy o'r trysorau a gedwir yng Nghastell y Waun.

Portread o Jane Ebrell, Ysgubwraig Pryfed Cop, gan John Walters o Ddinbych

Taflu goleuni ar gasgliad Erddig  

Mae Erddig yn gartref i'r casgliad ail fwyaf o eitemau yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyfan. Gyda chyfanswm o 30,000 eitem yn y casgliad mae gofalu amdanyn nhw’n dipyn o gamp i dîm y tŷ o warchodwyr a gwirfoddolwyr.

Pamela Ward (1908-1994) gan Philip Callon Humphreys (Chorlton 1905 – Wandsworth 1986)

Casgliad Pamela Ward yn Llanerchaeron  

Fel casglwr hen bethau a oedd yn byw yn Llundain yn ystod y ganrif ddiwethaf, pentyrrodd Pamela Ward gasgliad eclectig o dros bum mil o arteffactau – ei 'hoff bethau bychain'.

Y chwiorydd Keating ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Steil a phethau'r chwiorydd Keating ym Mhlas yn Rhiw  

Roedd y tair chwaer, Eileen, Lorna a Honora Keating, yn dod yn wreiddiol o Nottingham. Fe wnaethon nhw brynu Plas yn Rhiw yn 1938. Gallwch deimlo o hyd eu hoffter o'u cartref ac o Benrhyn Llŷn, ac mae'r casgliad personol yn cyfoethogi'r awyrgylch hwn.