Skip to content
Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr
Darganfyddwch hyfrydwch y gaeaf yn y gerddi dan ein gofal ledled Cymru | © National Trust Images/James Dobson

Gerddi a pharciau yng Nghymru

Rydym yn gofalu am gasgliad arbennig o erddi a pharciau sy’n cwmpasu mwy na 500 mlynedd o hanes Cymru. O derasau Eidalaidd a gerddi muriog i erddi coed ac ystadau cefn gwlad, mae digon i’w ddarganfod drwy gydol y tymhorau.

Uchafbwyntiau'r tymor

Lapiwch fel nionyn ac ewch allan i'r awyr iach i ganfod gerddi anhygoel wedi’u gweddnewid gan y gaeaf.

Yr Ardd Aeaf liwgar yng Ngardd Bodnant, Cymru wedi tynnu ei llun ar doriad gwawr
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

Edmygwch olau'r gaeaf ar y planhigion rhododendron a’r camelia, edrychwch i fyny ar y coed bytholwyrdd sydd fel tyrau yn y Pen Pellaf a galwch heibio i fwynhau arddangosfa Gardd y Gaeaf sy’n sioe o ddail, blodau, rhisglau ac aroglau.

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Gardd a thŷ dan orchudd barrug yn Erddig, Wrecsam
Lle
Lle

Erddig 

Y gaeaf yw'r adeg berffaith i werthfawrogi strwythur yr ardd, gyda phlanhigion leimiau wedi’u plethu a choed ffrwythau a gwrychoedd wedi’u trin yn gain, gyda llwybrau cerdded a phyllau dŵr yn ganolog i'r cyfan yn ystod y tymor oeraf.

Wrexham

Yn rhannol agored heddiw
Llun drôn o Erddi Dyffryn yn ystod y gaeaf
Lle
Lle

Gerddi Dyffryn 

Mwynhewch arogl y llwyni peraroglus a gwyddfid y gaeaf, dewch o hyd i’r grwpiau o blanhigion hylithr sydd i’w gweld hwnt ac yma o amgylch yr ardd ac ewch i gynhesrwydd y tŷ gwydr braf lle mae bwrlwm o liwiau.

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn rhannol agored heddiw
Coesau cerflun ar Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis. Cerfluniau defaid yn gorwedd wrth eu traed. Wedi’u gorchuddio gan rew yn y gaeaf.
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Dewch i weld cerfluniau o fugeiliaid a bugeilesau yn disgleirio yn y barrug ar Deras yr Adardy ac edmygwch y gwrychoedd yw bytholwyrdd hynafol sy’n sefyll yn dalog o dan heulwen y gaeaf.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw

Gerddi yng Ngogledd Cymru

O derasau Gardd Bodnant i docwaith trawiadol Castell y Waun, mwynhewch wledd i’r synhwyrau yng ngerddi gorau’r gogledd.

Llwybr a mainc, Gardd y Gaeaf, Gardd Bodnant, Conwy
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

Ymwelwch â’r ardd fyd-enwog hon mewn lleoliad dramatig ar ochr bryn a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a dolydd, a chasgliadau botanegol o bedwar ban byd.

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Cerfluniau a gwrychoedd ynn dan orchudd barrug yn yr ardd yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Lle
Lle

Castell y Waun 

Rhowch wledd i’ch synhwyrau a thanio’ch dychymyg wrth grwydro ymysg arogleuon a lliwiau llachar y borderi blodau toreithiog yn yr ardd 5.5-erw hyfryd hon.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Y tŷ a’r tocwaith yn Erddig, Wrecsam, dan orchudd barrug
Lle
Lle

Erddig 

Bu bron y dim i’r ardd hon gael ei cholli am byth, ond a hithau bellach wedi’i hadfer yn llawn dyma’r lle perffaith i fwynhau prynhawn braf, gyda lawntiau eang a rhodfeydd o balalwyf wedi’u plethu.

Wrexham

Yn rhannol agored heddiw
The walled garden at Penrhyn Castle and garden is covered in frost.
Lle
Lle

Castell Penrhyn a'r Ardd 

Fel y castell ei hun, mae’r tiroedd a’r ardd yn eang ac yn wledd i’r synhwyrau. Mwynhewch y llonyddwch yn yr Ardd Furiog, neu crwydrwch Ardd y Gors, sy’n debyg i jyngl.

Bangor, Gwynedd

Ar gau nawr
Cwpl yn cerdded yn yr ardd ym Mhlas Newydd gyda mynyddoedd yn y cefndir
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Ar lannau Afon Menai gyda golygfeydd dramatig o Eryri, mae’r ardd hon yn llawn rhyfeddodau. Ymgollwch eich hun mewn 40 erw o derasau Eidalaidd, dolydd a Gardd Goed gysgodol.

Llanfairpwll, Anglesey

Ar gau nawr
Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir
Lle
Lle

Plas yn Rhiw 

Mae’r ardd fwthyn berffaith hon yn fôr o swyn henffasiwn, gyda borderi toreithiog a golygfeydd ysblennydd o’r môr – darganfyddwch rywbeth newydd rownd bob cornel.

Pwllheli, Gwynedd

Ar gau nawr

Gerddi yng Nghanolbarth Cymru

Mwynhewch ryfeddodau un o erddi gorau’r DU yng Nghastell Powis, gyda’i thocwaith trawiadol, neu darganfyddwch yr ardd furiog fendigedig yn Llanerchaeron.

Golygfa o Gastell Powis yn yr eira, uwchben ei derasau yn y gaeaf ym Mhowys, Cymru
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Yn dyddio’n ôl dros 300 mlynedd, mae tipyn o bopeth yn yr ardd fyd-enwog hon. Darganfyddwch Derasau Eidalaidd gyda golygfeydd gwych a thocwaith dramatig, a gardd ffurfiol heddychlon.

Welshpool, Powys

Yn rhannol agored heddiw
Ymwelwyr yn cerdded o flaen tŷ Llanerchaeron ar ddiwrnod heulog
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Mae’r Ardd Furiog heddychlon hon yn wledd i’r synhwyrau. Ewch am dro ymysg y coed ffrwythau hynafol, a gardd lysieuol bersawrus sydd dan ei sang â llysiau coginio llesol.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn rhannol agored heddiw

Gerddi yn Ne Cymru

O ffynhonnau Gerddi Dyffryn i wylltir Gardd Goedwig Colby, darganfyddwch drysorau garddwriaethol y de.

The Exotics Garden at Dyffryn Gardens in the Vale of Glamorgan during winter
Lle
Lle

Gerddi Dyffryn 

Darganfyddwch erddi 55-erw Dyffryn, gan gynnwys rhwydwaith hyfryd o ardd-ystafelloedd, gardd goed, gerddi’r gegin a thŷ gwydr enfawr sydd dan ei sang â rhyfeddodau arallfydol.

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn rhannol agored heddiw
Ymwelwyr yn yr ardd yn y gaeaf, Tŷ Tredegar, Casnewydd, Cymru
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Ymgollwch eich hun mewn tair gardd ffurfiol berffaith. Gyda thai gwydr, Orendy, borderi blodau a pherllan, mae digon o ryfeddodau i’w darganfod ar hyd eu llwybrau dirgel.

Newport

Yn hollol agored heddiw
Y ddôl blodau gwyllt ym mis Chwefror, gardd Coetir Colby, Sir Benfro
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Mae’r ardd ddiarffordd hon, a oedd unwaith yn faes glo gweithredol, yn dal i gofio’i gwreiddiau diwydiannol, ond heddiw, gyda’i nentydd, dolydd, coetir a gardd furiog, mae’n hafan go iawn i fyd natur.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn rhannol agored heddiw

Gerddi cymunedol yng Nghymru

Two people kneeling and working in the soil at the community garden at Powis Castle
Erthygl
Erthygl

Gerddi cymunedol yng Nghymru 

Yn llawer o'r lleoedd arbennig y gofalwn amdanynt, rydym yn gweithio gyda chymunedau i greu gerddi lle gall pobl dreulio amser ym myd natur, a chyda'i gilydd.

Parcdir ac ystadau yng Ngogledd Cymru

Mwynhewch antur natur yn nhiroedd castell crand fel Castell y Waun neu fynd am dro drwy dirwedd fel Erddig.

A view of winter trees in the parkland at Chirk Castle, Wrexham
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Ewch am dro o gwmpas yr ystâd 480-erw ddiddorol hon a darganfod coed hynafol, bywyd gwyllt bendigedig, a golygfeydd godidog o’r cefn gwlad cyfagos.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Two people walking in the parkland during winter at Erddig, Wrexham
Lle
Lle

Erddig 

O goetir heddychlon a gweddillion castell mwnt a beili i gaeau gwyrdd godidog a’r rhaeadr Cwpan a Soser, mae digon i’w ddarganfod yn yr ystâd hon, sy’n 300 mlwydd oed.

Wrexham

Yn rhannol agored heddiw
Ymwelwyr yn archwilio’r parc yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd Gwynedd, Cymru
Lle
Lle

Castell a Gardd Penrhyn 

Mwynhewch gerdded ling-di-long drwy ardaloedd llai adnabyddus o diroedd y castell i weld dolydd, cuddfan adar heddychlon, coetir, a golygfeydd gwych dros Fae Conwy ac Eryri.

Bangor, Gwynedd

Ar gau nawr

Parcdir ac ystadau yng Nghanolbarth Cymru

O un o’r enghreifftiau gorau o dirwedd ddarluniadwy yn Ewrop yn Hafod i ystâd goediog heddychlon Llanerchaeron, mae digon i’w ddarganfod yn y canolbarth.

View of a river running through a valley of mountains

Hafod

Darganfyddwch Hafod, un o’r enghreifftiau gorau o dirwedd ddarluniadwy yn Ewrop, gyda rhaeadrau byrlymog, glennydd mwsoglyd, gerddi wedi’u hadfer a phontydd dros geunentydd creigiog.

Visitors enjoying a walk at Llanerchaeron, Wales
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Nid yw’r ystâd heddychlon hon yn nyffryn coediog Aeron wedi newid rhyw lawer ers dros 200 mlynedd. Mae amrywiaeth o fywyd gwyllt i’w weld drwy gydol y flwyddyn yn y parcdir, y coedwigoedd, y dolydd a’r llyn.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn rhannol agored heddiw

Parcdir ac ystadau yn Ne Cymru

Gyda’r parcdir yn Nhŷ Tredegar yn cynnig dihangfa ddedwydd rhag prysurdeb y ddinas ac ystâd eang sy’n llawn hanes yn Nolaucothi, mae digon o lefydd i fwynhau eiliad o lonyddwch.

Y ddôl blodau gwyllt ym mis Chwefror, gardd Coetir Colby, Sir Benfro
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Gyda’r gweddillion diwydiannol yn eistedd ar lannau nentydd a phyllau heddychlon, blodau gwyllt a llwybrau drwy’r coetir, mae llawer o gyfrinachau i’w datgelu yn yr hen bwll glo hwn.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn rhannol agored heddiw
Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Lle
Lle

Dinefwr 

Gyda hanes sy’n estyn yn ôl dros 2000 o flynyddoedd, mae Dinefwr yn lle eiconig yn hanes Cymru. Crwydrwch 800 erw a dod o hyd i amrywiaeth o fywyd gwyllt, yn ogystal â rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
Ymwelwyr yn paratoi i fynd i’r pwll ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Lle
Lle

Dolaucothi 

Mae tipyn o bopeth yn yr ystâd 2,500-erw hon, o afonydd, coetir a ffermydd i fryniau gyda golygfeydd trawiadol o Ddyffryn Cothi. Mae llawer mwy i Ddolaucothi na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
Alarch a’i chywion ar y llyn yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Y parcdir 90-erw hwn yw’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb y ddinas, ac mae digon i’w ddarganfod gyda lawntiau eang, llyn heddychlon, coetir a bywyd gwyllt bendigedig.

Newport

Yn hollol agored heddiw

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Yr Wyddfa a chopaon mynyddoedd eraill gydag ystâd Hafod y Llan yn y pellter ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Cymru

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.