Skip to content
Carped o glychau’r gog yng nghanol llawer o goed llawn o ddail gwyrdd llachar mewn coetir ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.
Clychau’r gog yn y coed ym Mhlas yn Rhiw | © National Trust Images/Clwb Camera Dwyfor

Gerddi a pharciau yng Nghymru

Rydym yn gofalu am gasgliad arbennig o erddi a pharciau sy’n cwmpasu mwy na 500 mlynedd o hanes Cymru. O derasau Eidalaidd a gerddi muriog i erddi coed ac ystadau cefn gwlad, mae digon i’w ddarganfod drwy gydol y tymhorau.

Clychau'r gog yng nghymru

Golygfa o Gastell Penrhyn gyda chlychau’r gog yn y blaendir yng Ngwynedd, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Clychau’r gog campus Cymru 

Rhyfeddwch at garpedi glas o glychau’r gog a cherdded yn eu mysg wrth iddyn nhw foddi cefn gwlad Cymru, o ystadau cestyll crand i goetiroedd gwyllt.

Y gerddi gorau i weld y blodau

Asaleas a rhododendrons yn eu blodau ym mis Mai yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Gardd Bodnant 

Mae casgliad adnabyddus yr ardd o rododendronau ar ei orau yn y gwanwyn; Gardd Puddle yw’r lle delfrydol i fod. Mwynhewch gyfnod y coed ceirios addurniadol ac arhoswch i weld golygfa fendigedig y wisteria a’r dringhedydd ar y terasau ym mis Mai.

Spring magnolia on the Great Lawn at Dyffryn Gardens with Dyffryn House in the background.
Erthygl
Erthygl

Gerddi Dyffryn 

Gyda’r gwanwyn yn sicr yn yr aer, mae blodau’n gorchuddio’r coed afalau, gellyg a bricyll yn y gerddi llysiau. Dewch o hyd i flodau coed ceirios pinc, byrlymog yma ac acw, ac ewch i’r Ardd Bompeiaidd, lle mae’r wisteria’n rhaeadru i lawr colofnau’r ardd ym mis Mai.

Blodau afal yn y berllan yn Erddig, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Erddig 

Pa gyfnod gwell na’r gwanwyn i edmygu gardd furiog restredig Gradd I Erddig o’r 18fed ganrif, gyda dylanwad Iseldiraidd? Daw tymor hirddisgwyliedig y blodau gyda cheinder blodau’r coed ceirios, eirin, gellyg a dros 180 math o goeden afalau, yn gorchuddio’r ardd â chonffeti byd natur.

Gardd y gwanwyn, Llanerchaeron
Erthygl
Erthygl

Llanerchaeron 

Wedi’i adeiladu’n hwyr yn y 18fed ganrif, mae’r Ardd Furiog yn Llanerchaeron wedi bod yn cynhyrchu ffrwythau a llysiau ers dros 200 o flynyddoedd. Dewch o hyd i fwy na chwe deg o fathau o goeden afalau ar hyd y lawntiau ac yn dringo’r waliau, pob un â’i siâp unigryw ei hun, a mwynhewch weld rhesi ar resi o welyau yn llawn blodau.

Gerddi yng Ngogledd Cymru

O derasau Gardd Bodnant i docwaith trawiadol Castell y Waun, mwynhewch wledd i’r synhwyrau yng ngerddi gorau’r gogledd.

Nant yn llifo heibio llethrau yn llawn o rododendron ac asaleas yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

Ymwelwch â’r ardd fyd-enwog hon mewn lleoliad dramatig ar ochr bryn a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a dolydd, a chasgliadau botanegol o bedwar ban byd.

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
A path lined with shrubs, rhododendrons and other spring blooms at Chirk Castle, Wrexham, Wales
Lle
Lle

Castell y Waun 

Rhowch wledd i’ch synhwyrau a thanio’ch dychymyg wrth grwydro ymysg arogleuon a lliwiau llachar y borderi blodau toreithiog yn yr ardd 5.5-erw hyfryd hon.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
View of pink tulips in the Victorian Parterre on a sunny spring day in the garden at Erddig in Wrexham, Wales
Lle
Lle

Erddig 

Bu bron y dim i’r ardd hon gael ei cholli am byth, ond a hithau bellach wedi’i hadfer yn llawn dyma’r lle perffaith i fwynhau prynhawn braf, gyda lawntiau eang a rhodfeydd o balalwyf wedi’u plethu.

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o Gastell Penrhyn gyda chlychau’r gog yn y blaendir yng Ngwynedd, Cymru.
Lle
Lle

Castell Penrhyn a'r Ardd 

Fel y castell ei hun, mae’r tiroedd a’r ardd yn eang ac yn wledd i’r synhwyrau. Mwynhewch y llonyddwch yn yr Ardd Furiog, neu crwydrwch Ardd y Gors, sy’n debyg i jyngl.

Bangor, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Tŷ a Gardd Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Lle
Lle

Tŷ a Gardd Plas Newydd 

Ar lannau Afon Menai gyda golygfeydd dramatig o Eryri, mae’r ardd hon yn llawn rhyfeddodau. Ymgollwch eich hun mewn 40 erw o derasau Eidalaidd, dolydd a Gardd Goed gysgodol.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Lle
Lle

Plas yn Rhiw 

Mae’r ardd fwthyn berffaith hon yn fôr o swyn henffasiwn, gyda borderi toreithiog a golygfeydd ysblennydd o’r môr – darganfyddwch rywbeth newydd rownd bob cornel.

Pwllheli, Gwynedd

Yn rhannol agored heddiw

Gerddi yng Nghanolbarth Cymru

Mwynhewch ryfeddodau un o erddi gorau’r DU yng Nghastell Powis, gyda’i thocwaith trawiadol, neu darganfyddwch yr ardd furiog fendigedig yn Llanerchaeron.

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Lle
Lle

Castell a Gardd Powis 

Yn dyddio’n ôl dros 300 mlynedd, mae tipyn o bopeth yn yr ardd fyd-enwog hon. Darganfyddwch Derasau Eidalaidd gyda golygfeydd gwych a thocwaith dramatig, a gardd ffurfiol heddychlon.

Welshpool, Powys

Yn hollol agored heddiw
Gardd y gwanwyn, Llanerchaeron
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Mae’r Ardd Furiog heddychlon hon yn wledd i’r synhwyrau. Ewch am dro ymysg y coed ffrwythau hynafol, a gardd lysieuol bersawrus sydd dan ei sang â llysiau coginio llesol.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn hollol agored heddiw

Gerddi yn Ne Cymru

O ffynhonnau Gerddi Dyffryn i wylltir Gardd Goedwig Colby, darganfyddwch drysorau garddwriaethol y de.

Golygfa o’r tŷ drwy gennin Pedr yng Ngerddi Dyffryn ger Caerdydd yn Ne Cymru
Lle
Lle

Gerddi Dyffryn 

Darganfyddwch erddi 55-erw Dyffryn, gan gynnwys rhwydwaith hyfryd o ardd-ystafelloedd, gardd goed, gerddi’r gegin a thŷ gwydr enfawr sydd dan ei sang â rhyfeddodau arallfydol.

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o lan y Llyn yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, yn edrych drwy ddail tuag at y Tŷ Cychod.
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Ymgollwch eich hun mewn tair gardd ffurfiol berffaith. Gyda thai gwydr, Orendy, borderi blodau a pherllan, mae digon o ryfeddodau i’w darganfod ar hyd eu llwybrau dirgel.

Newport

Yn hollol agored heddiw
Clychau’r gog dan goed, Gardd Goetir Colby, Sir Benfro
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Mae’r ardd ddiarffordd hon, a oedd unwaith yn faes glo gweithredol, yn dal i gofio’i gwreiddiau diwydiannol, ond heddiw, gyda’i nentydd, dolydd, coetir a gardd furiog, mae’n hafan go iawn i fyd natur.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw

Gerddi cymunedol yng Nghymru

Two people kneeling and working in the soil at the community garden at Powis Castle
Erthygl
Erthygl

Gerddi cymunedol yng Nghymru 

Yn llawer o'r lleoedd arbennig y gofalwn amdanynt, rydym yn gweithio gyda chymunedau i greu gerddi lle gall pobl dreulio amser ym myd natur, a chyda'i gilydd.

Parcdir ac ystadau yng Ngogledd Cymru

Mwynhewch antur natur yn nhiroedd castell crand fel Castell y Waun neu fynd am dro drwy dirwedd fel Erddig.

A wooden bench in the foreground overlooking Chirk Castle's historic estate with green fields, ancient trees and a a sea of buttercups, Wrexham, Wales
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Ewch am dro o gwmpas yr ystâd 480-erw ddiddorol hon a darganfod coed hynafol, bywyd gwyllt bendigedig, a golygfeydd godidog o’r cefn gwlad cyfagos.

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Visitors enjoying Erddig's parkland
Lle
Lle

Erddig 

O goetir heddychlon a gweddillion castell mwnt a beili i gaeau gwyrdd godidog a’r rhaeadr Cwpan a Soser, mae digon i’w ddarganfod yn yr ystâd hon, sy’n 300 mlwydd oed.

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud
Lle
Lle

Castell a Gardd Penrhyn 

Mwynhewch gerdded ling-di-long drwy ardaloedd llai adnabyddus o diroedd y castell i weld dolydd, cuddfan adar heddychlon, coetir, a golygfeydd gwych dros Fae Conwy ac Eryri.

Bangor, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw

Parcdir ac ystadau yng Nghanolbarth Cymru

O un o’r enghreifftiau gorau o dirwedd ddarluniadwy yn Ewrop yn Hafod i ystâd goediog heddychlon Llanerchaeron, mae digon i’w ddarganfod yn y canolbarth.

Aerial view of Hafod Estate, Ceredigion, Wales

Hafod

Darganfyddwch Hafod, un o’r enghreifftiau gorau o dirwedd ddarluniadwy yn Ewrop, gyda rhaeadrau byrlymog, glennydd mwsoglyd, gerddi wedi’u hadfer a phontydd dros geunentydd creigiog.

Llyn tawel yn adlewyrchu coed
Lle
Lle

Llanerchaeron 

Nid yw’r ystâd heddychlon hon yn nyffryn coediog Aeron wedi newid rhyw lawer ers dros 200 mlynedd. Mae amrywiaeth o fywyd gwyllt i’w weld drwy gydol y flwyddyn yn y parcdir, y coedwigoedd, y dolydd a’r llyn.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn hollol agored heddiw

Parcdir ac ystadau yn Ne Cymru

Gyda’r parcdir yn Nhŷ Tredegar yn cynnig dihangfa ddedwydd rhag prysurdeb y ddinas ac ystâd eang sy’n llawn hanes yn Nolaucothi, mae digon o lefydd i fwynhau eiliad o lonyddwch.

Rhieni a phlant yn padlo yn y nant yn y coetir, yng Ngardd Goedwig Colby, Sir Benfro.
Lle
Lle

Gardd Goedwig Colby 

Gyda’r gweddillion diwydiannol yn eistedd ar lannau nentydd a phyllau heddychlon, blodau gwyllt a llwybrau drwy’r coetir, mae llawer o gyfrinachau i’w datgelu yn yr hen bwll glo hwn.

near Amroth, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o lan y Llyn yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, yn edrych drwy ddail tuag at y Tŷ Cychod.
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Y parcdir 90-erw hwn yw’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb y ddinas, ac mae digon i’w ddarganfod gyda lawntiau eang, llyn heddychlon, coetir a bywyd gwyllt bendigedig.

Newport

Yn hollol agored heddiw
Y parc tirluniedig a’r cefn gwlad o gwmpas Tŷ Newton a Dinefwr yn Llandeilo, Sir Gâr
Lle
Lle

Dinefwr 

Gyda hanes sy’n estyn yn ôl dros 2000 o flynyddoedd, mae Dinefwr yn lle eiconig yn hanes Cymru. Crwydrwch 800 erw a dod o hyd i amrywiaeth o fywyd gwyllt, yn ogystal â rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Lle
Lle

Dolaucothi 

Mae tipyn o bopeth yn yr ystâd 2,500-erw hon, o afonydd, coetir a ffermydd i fryniau gyda golygfeydd trawiadol o Ddyffryn Cothi. Mae llawer mwy i Ddolaucothi na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.