Dewch i weld bywyd morol Marloes

Morlo bach ar lan y môr ym Marloes

Mae bywyd morol Marloes yn gyfoethog, a dynodwyd y glannau o amgylch y penrhyn yn Barth Cadwraeth Forol. Oherwydd yr amrywiaeth o gynefinoedd cewch gyfle i weld pob math o greaduriaid yn y dŵr ac ar y glannau.

Morloi, llamhidyddion a dolffiniaid

Yn hwyr yn yr haf, cewch weld morloi llwyd a’u lloi bach ar draethau anghysbell o amgylch y penrhyn. Mae tua 150 o forloi bach yn cael eu geni bob blwyddyn a’r lle gorau i’w gweld nhw yw o ben clogwyni’r Parc Ceirw.

Ymunwch ag un o’n teithiau dan arweiniad ein ceidwaid er mwyn gweld y morloi – mae’r teithiau tywys yn wych ar gyfer dysgu mwy am y bywyd gwyllt a’r ardal.

Mae’r darn garw o fôr o’r enw ‘Jack Sound’, rhwng y Parc Ceirw a Middleholm, yn fan poblogaidd gyda llamhidyddion. Cewch eu gwylio’n neidio ac mae’n bosib y gwelwch chi ddolffin neu ddau hefyd – maen nhw’n ymddangos yma bob hyn a hyn.

Video

Marloes Deer Park

Join National Trust Ranger Matt Thompson as he explains why it's such a special place for seals, seascapes and taking a break from it all.


Creaduriaid môr prin

Ewch ychydig ymhellach i’r byd o dan y don ac fe welwch rywogaethau sy’n brin yn genedlaethol fel môr-wlithen gwyntyll y môr, cranc sbwng gwyntyll y môr pinc a secar goch, ynghyd ag ogofeydd, riffiau a llongddrylliadau.

Mae’n bosibl plymio oddi ar Benrhyn Marloes  ond y peth gorau i chi ei wneud yw mynd ar daith wedi ei threfnu gan drefnwyr gweithgareddau plymio lleol. Byddant yn gweithio o fewn Côd Morol Sir Benfro ac yn arbenigwyr ar y llanw a’r lleoliadau gorau.

Video

Skomer Marine Conservation Zone

From seals to sponges, marine biologist Kate Lock reveals what you can see offshore.