Prosiect Adnewyddu Traeth Marloes

Car park at Marloes Sands and Mere

Traeth Marloes yw un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol yn Sir Benfro, gyda golygfeydd godidog o’r môr a llond lle o fywyd gwyllt. Rydym wrthi’n adnewyddu ein maes parcio ym Marloes i wella’r ardal a’i gwneud hi’n fwy agored i bawb.

Y gwaith adeiladu ym maes marcio Traeth Marloes yw dechrau prosiect mawr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n cynnwys adeilad croeso newydd i ymwelwyr, arwyneb gwell yn y maes parcio ac arwyddion, gwybodaeth a byrddau dehongli newydd a fydd yn rhoi croeso cynnes i’r miloedd o ymwelwyr sy’n mwynhau’r lleoliad hwn bob blwyddyn. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud o ddechrau Ionawr tan ddiwedd Mawrth 2020 – bydd y maes parcio tyllog a llychlyd presennol yn cael ei gyfnewid am arwyneb glaswellt cyfnerthedig gyda draenio cynaliadwy. Bydd peiriant talu ac arddangos hefyd, a phwynt gwefru cerbydau trydan newydd. Mae hefyd yn cynnwys gwaith i wella mynediad i’r caffi poblogaidd Runwayskiln.

Tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen, mae cynlluniau wedi’u cyflwyno i sicrhau bod o leiaf 25 o leoedd ar gael yn y maes parcio o hyd er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn dal i allu cael mynediad i’r dirwedd drawiadol hon.

Mae’r prosiect yn cael ei ran-ariannu drwy grant gwerth £120,000 gan gynllun Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Raglen Datblygu Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Yn anochel, bydd rhywfaint o darfu ac anghyfleustra yn ystod y gwaith adeiladu. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gweithio’n agos gyda’n contractwyr (A Williams Contract Services) i leihau’r tarfu, ac rydym yn awyddus i weithio gyda’n cymdogion a’n hymwelwyr i gyflawni hyn.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y prosiect hwn, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio marloessands@nationaltrust.org.uk neu ffonio 01437720385.