Cerdded ar Benrhyn Marloes

Y ffordd orau o weld penrhyn Marloes yw drwy gerdded. Mae rhwydwaith da o lwybrau yma, o deithiau hir ar hyd y clogwyni i droedio tywod euraid y traeth. Dewiswch chi pa bynnag lwybr sy’n eich siwtio, ac fe allwch chi fod yn siwr y bydd y cefndir yn hardd bob tro.

Marloes Peninsula, Pembrokeshire

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Taith drawiadol o amgylch pen pellaf Penrhyn Marloes

Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Taith fer ond drawiadol o amgylch pen pellaf Penrhyn Marloes gyda llawer o forloi (a rhai bach yn yr hydref), grug a blodau gwyllt, creigiau rhyfeddol a golygfeydd o’r môr.

Esgidiau cerdded

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Gwisgwch eich ‘sgidiau cerdded a dewch i grwydro traeth braf a gwylio adar ar hyd cylchdaith hanner awr o amgylch y penrhyn.

Cylchdaith o gwmpas Penrhyn Marloes

Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Dilynwch ein llwybr o gwmpas Penrhyn Marloes; cewch weld creigiau tywodfaen ar yr ochr ddeheuol a chreigiau folcanig ar yr ochr ogleddol, a mwynhau golygfeydd godidog o ynysoedd Sir Benfro.