Llwybr Traeth a Chors Marloes

Llwybr cerdded

Llwybr arfordirol gyda golygfeydd gwych o ynysoedd a morluniau. Yng nghanol y penrhyn mae Cors Marloes, lle gallwch weld adar gwlyptir sy’n mudo ac yn nythu yma.

Esgidiau cerdded

Map

Marloes Sands and Mere walk

Dechrau:

Maes parcio Traeth Marloes, cyf grid: SM789082

1

O ben deheuol maes parcio Traeth Marloes trowch i’r dde wrth y ffôn argyfwng, a dilynwch arwyddion i’r toiledau.

2

Ychydig wedi’r toiledau, dilynwch y llwybr i’r chwith drwy giât sy’n cau ei hun gydag arwydd arno am y traeth.

3

Wrth y giât nesaf sy’n cau ei hun, fe welwch ynysoedd Sgogwm a Gateholm.

4

Pan fyddwch chi wedi cyrraedd llwybr yr arfordir fe welwch Draeth Marloes ar eich llaw chwith. Trowch i’r dde yma, ac ewch ymlaen tuag at ynys Gateholm.

Darllen mwy

5

Wrth i chi ddod i’r fan sydd gyferbyn â Gateholm, fe welwch Sgogwm o’ch blaen ac mae Sgomer yn dod i’r golwg ar y llaw dde. Dilynwch y llwybr tua’r tir ar y llaw dde.

Darllen mwy
Golwg o’r awyr o ynys Gateholm

6

Trowch i’r dde wrth y lôn fach.

7

Wrth i chi gerdded yn ôl ar hyd y lôn fach, chwiliwch am adar y gwlyptir ar Gors Marloes ar eich llaw chwith. Arhoswch am damaid yn y guddfan adar i fwynhau’r olygfa dros y Gors, cyn dychwelyd i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Traeth Marloes, cyf grid: SM789082

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Tirwedd

Cau

Llwybr arfordirol cymedrol i arw, rhai elltydd a gatiau.

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Traeth a Chors Marloes

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Marloes Peninsula, Pembrokeshire
Ar drên

Hwlffordd 12 milltir (19.3km), Aberdaugleddau 9 milltir (14.5km) a Doc Penfro 13 milltir (20.9km). Gweler  Traveline-Cymru am fanylion.

Ar y ffordd

Hwlffordd 12 milltir (19.3km), Aberdaugleddau 9 milltir (14.5km) a Doc Penfro 13 milltir (20.9km). Gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar fws

Mae Bws Gwennol y Pâl yn teithio rhwng Hwlffordd a Marloes rhwng mis Mai a mis Medi. Gweler  Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Mae LlBC Taith 4 yn rhedeg drwy Hwlffordd, yna’n dilyn y daith yn y car. Gweler Sustrans am fanylion.

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn; cofiwch lanhau ar ôl eich ci a’i gadw ar dennyn os oes da byw gerllaw.