Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Llwybr cerdded

Cylchdaith o gwmpas Penrhyn Marloes, gyda’i greigiau tywodfaen ar yr ochr ddeheuol a chreigiau folcanig ar yr ochr ogleddol. Dewch i fwynhau golygfeydd godidog o ynysoedd Sir Benfro a môr sy’n llawn o fywyd gwyllt.

Cylchdaith o gwmpas Penrhyn Marloes

Map

Map route for birds rocks and seals walk at Marloes

Dechrau:

Maes parcio traeth Marloes, cyf grid: SM789082

1

O ben deheuol maes parcio traeth Marloes trowch i’r dde ger y ffôn argyfwng, a dilynwch yr arwyddion am yr hostel ieuenctid a’r toiledau. Ychydig wedi’r toiledau, dilynwch y llwybr ar y llaw chwith, drwy giât sy’n cau ei hun gydag arwydd am y traeth. Wrth y giât nesaf sy’n cau ei hun, daw ynysoedd Sgogwm a Gateholm i’r golwg.

2

Ar ôl cyrraedd llwybr yr arfordir, fe welwch draeth Marloes ar eich llaw chwith. Trowch i’r dde ac ewch ymlaen tuag at ynys Gateholm. Wrth i chi ddod gyferbyn â Gateholm, mae Sgogwm o’ch blaen, gyda Sgomer yn dod i’r golwg ar y llaw dde.

Darllen mwy

3

Ewch ymlaen ar hyd llwybr yr arfordir a thrwy’r gaer Oes Haearn. Mwynhewch ffurfiannau dramatig y creigiau gwaddodol ar hyd yr arfordir. Yn raddol mae ynys Sgomer a Middleholm yn dod i’r golwg. O’r gaer oes Haearn fe welwch Ynys Gwales ar y gorwel, yn wyn gloyw oherwydd y miloedd o huganod sy’n nythu yno.

4

Wrth bont droed, ychydig cyn bwthyn gwyn, dilynwch y fforch i’r chwith tuag at fwy o amddiffynfeydd Oes yr Haearn. Dilynwch y llwybr o gwmpas arfordir y Parc Ceirw.

5

Rhwng y Parc Ceirw a Middleholm mae dyfroedd peryglus Jack Sound. O Bwynt Wooltack cewch olygfeydd trawiadol ar draws Bae Sant Ffraid. Gallwch weld morloi bach ar y traethau ar ben gorllewinol y Parc Ceirw ar ddiwedd yr haf ac mae Swnt Jack yn lle da i weld llamhidyddion.

Darllen mwy

6

There are wonderful panoramic views from the former Coastguard Hut, which is now used by the National Coastwatch Institute. Leave Deer Park by the path down through the ramparts of the Iron Age fort and through the gate.

7

Trowch i’r chwith tuag at Martin’s Haven a man dal y cwch am Sgomer. Ychydig cyn y traeth, dilynwch lwybr yr arfordir i’r dde ac i fyny’r stepiau.

Darllen mwy

8

Mae’r llwybr yn mynd yn ei flaen tua’r dwyrain – gyda Bae Sant Ffraid ar eich llaw chwith a fferm West Hook ar eich llaw dde. Mwynhewch y golygfeydd godidog ar draws Bae Sant Ffraid tuag at Neigwl, arfordir Solfach, Penmaen Dewi ac Ynys Dewi.

9

Ar ôl ychydig dros filltir, gadewch lwybr yr arfordir. Trowch i’r dde drwy giât sy’n cau ei hun ac arwydd omega’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer fferm West Hook. Yna ewch ar draws tri chae i’r heol.

10

Trowch i’r chwith a cherddwch ar hyd yr heol heibio fferm Trehill. 440 llath (400m) heibio’r fferm, trowch i’r dde ger dau fwthyn sydd ynghlwm wrth ei gilydd a dilynwch y trac yn ôl i’r maes parcio. 110 llath (100m) heibio’r troad o’r heol, mae trac tua’r dde yn arwain at guddfan sy’n edrych i lawr dros Gors Marloes.

Diwedd:

Maes parcio traeth Marloes, cyf grid: SM789082

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Tirwedd

Cau

Llwybrau cymedrol i arw, rhai llethrau a stepiau.

Croeso i gŵn; glanhewch ar ôl eich cŵn a’u cadw ar dennyn os oes da byw yn y cyffiniau.

Llwybr hygyrch: o faes parcio Martin’s Haven i ddarn gwastad o lwybr pen clogwyn sy’n wynebu’r de.

Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Cysylltwch â ni

Cau
Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Marloes, Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, SA62 3BH
Ar drên

Gorsaf Hwlffordd 15 milltir (24km).

Ar y ffordd

B4327 o Hwlffordd i Dale. Ar ôl Pont Mullock (ger Dale) dilynwch y troad ar y llaw dde gydag arwydd am Farloes a man dal cwch i Sgomer. Trowch i’r chwith yn y pentref wrth yr arwydd am draeth Marloes neu ewch ymlaen a throi i’r dde wrth Fythynnod Murchin. Cod post agosaf yw SA62 3BH.

Ar droed

Marloes and the Deer Park are on the Pembrokeshire Coast Path.

Ar fws

Puffin Shuttle 315, Hwlffordd i Farloes, bob dydd o fis Mai i fis Medi. Arosfan 550 llath (500m) o’r maes parcio ger Bythynnod Murchin.

Ar feic

B4327 o Hwlffordd, ar hyd lot o heolydd gwledig.

Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Tâl am barcio ar feysydd parcio gyda staff – Marloes (AO: SM779082) Martin’s Haven (AO: SM763089) - £5