Llwybr cefnen ro Cemlyn

Llwybr cerdded

Gallwch gamu allan o’r maes parcio at gefnen wych o ro, a gwylio digonedd o adar y môr ar y lagŵn cyn cerdded yn ôl ar lôn fechan.

Ar y daith gerdded, byddwch yn pasio tŷ’r Capten Vivian Hewitt, y person cyntaf i hedfan o Gymru i Iwerddon. Fe hefyd a greodd y lagŵn. Sylwch: Mae maes parcio Bryn Aber a’r bont sy’n arwain drosodd at Esgair Gemlyn yn dueddol o gael eu gorlifo. Edrychwch/Holwch i weld pryd mae’n benllanw cyn ymweld.

Sun sets over the shingle sweep of Cemlyn Bay, Anglesey

Map

Map route for Cemlyn Shingle Ridge walk

Dechrau:

Maes Parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH32993

1

Wrth fynd o’r maes parcio, trowch i’r chwith, ewch dros y bont ac at y gefnen o ro. Cafodd y gefnen hon, sy’n cael ei galw’n Esgair Gemlyn, ei ffurfio yn ystod proses o ddrifft y glannau.

Darllen mwy

2

Cerddwch ymlaen ar hyd y gefnen ro tuag at y maes parcio dwyreiniol. Ar y dde i chi mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn, nythfa ryngwladol bwysig o adar y môr.

Darllen mwy

3

Wrth ddod i’r maes parcio ar ben dwyreiniol y gefnen, trowch i’r dde a cherdded i lawr y lôn heibio Tyddyn Sydney.

4

Ar y gyffordd, cadwch i’r dde a cherdded ar y lôn heibio i fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Plas Cemlyn.

5

Trowch i’r dde yn y gyffordd a dilyn y lôn yn ôl dros y sarn, heibio Bryn Aber ac yn ôl i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes Parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH32993

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Tirwedd

Cau

Allt fechan, cefnen o ro, tarmac, giât fochyn.  Gall y bont o’r maes parcio fod o dan ddŵr ar ben llanw.

Mae croeso i gŵn ar dennyn,

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr cefnen ro Cemlyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cemlyn, Anglesey
Ar drên

Gorsaf drenau yng Nghaergybi 12 milltir (19km). gweler Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A5025 o’r Fali, dilynwch yr arwydd i Warchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn yn Nhregele (gyferbyn a Thafarn y Douglas).  Wrth gyrraedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn, cymerwch yr ail dro i’r dde ac yna troi i’r dde eto, ar ôl mynd heibio adeiladau fferm, heibio gardd furiog Bryn Aber i’r maes parcio.  Côd Post LL67 0DY.

Ar fws

Mae’r bws o Amlwch i Dregele’n aros yn Nhregele (taith geredded o 45 munud), gweler Traveline-Cymru

Ar feic

Mae’n agos iawn at  Llwybr 566 y  Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Siop, parcio, ystafell de a thoiledau ar gael ym Mhlas Newydd (LL61 6DQ)
  • Croeso i gŵn ar dennyn