Gwersylla ar Ben Dinas

Golwg o’r awyr ar Ben Dinas

Os am olygfa gwerth chweil wrth wersylla, yna Fferm Pen Dinas amdani - maes gwersylla ar glogwyni’r arfordir, sy’n lleoliad perffaith i ddarganfod y tirlun rhwng Pen Strwmbwl ac Aberteifi.

Mae’r maes, sydd wedi ei leoli o fewn 400 erw o dir amaethyddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn cael ei redeg gan y teulu Perkins, tenantiaid ein fferm, ac mae’n lle deniadol iawn i osod pabell, camperfan neu garafán.
 
O fewn pellter cerdded i draethau lleol Pwllgwaelod a Chwm-yr-Eglwys, mae’r maes gwersylla bach yn cynnig llety syml gyda’r cyfleusterau arferol.
 
Mae 'na rai cysuron cartref hefyd, gan gynnwys wifi a’r dewis i archebu brecwast llawn a phrydau nos o’r ffermdy cyfagos.
 
Os nad y’ch chi am wersylla, mae yna fythynnod hunan-arlwyo ar gael ar y safle. Mwy o wybodaeth am wyliau ar Dinas Island Farm.
 

Mannau eraill i aros yn Sir Benfro

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 21 o fythynnod gwyliau yn Sir Benfro, ynghyd â llety hunan-arlwyo a meysydd gwersylla.