Llwybrau arfordir rhwng Pen Strwmbwl ac Aberteifi

Mae’r darn o arfordir rhwng Pen Strwmbwl ac Aberteifi yn ddelfrydol ar gyfer cerdded. Dilynwch lwybr yr arfordir, a phrofwch ryfeddodau’r golygfeydd arfordirol syfrdanol a naws wyllt y lle.

Golygfa bell o ymyl gorllewinol Pen Dinas

Llwybr syfrdanol Pen Dinas

Cewch fwynhau taith gerdded iachus o gylch Pen Dinas a gweld rhai o olygfeydd gorau Sir Benfro.

Rhostir arfordirol a daeareg ryfeddol Pen Anglas

Taith gerdded Pen Anglas

Dewch i fwynhau golygfeydd gwych ar draws Bae Ceredigion a darganfod llwybr lle gallwch gerdded yn droednoeth ar y daith antur wyllt hon i deuluoedd.

Garn Fawr's rocky coast

Taith golygfan Garn Fawr

Taith fer ond drawiadol i gopa’r Garn Fawr i fwynhau morluniau trawiadol a llwyth o hanes Sir Benfro, o gaer Oes yr Haearn i wylfa’r Rhyfel Byd.