Crwydro Cwm Ivy

Llwybr cerdded

Bachwch eich binocwlars a ffwrdd â chi i weld y morfa heli newydd hwn sy’n llawn bywyd gwyllt. Mae’r llwybr yn pasio dwy guddfan adar ac mae digon o gyfle yma i weld bywyd gwyllt diddorol. Chwiliwch am ddyfrgwn, glas y dorlan ac adar y dŵr. Cofiwch fod y llwybr dros y wal fôr wedi cau.

Machlud haul yng Nghwm Ivy, Gŵyr

Map

Map of Cwm Ivy walking route

Dechrau:

Maes parcio Cwm Ivy (SA3 1DJ)

1

Dechreuwch o’r maes parcio yng Ngwm Ivy. Trowch i’r dde i fynd ar y ffordd ac ewch i lawr y lôn fechan (cofiwch roi arian yn y blwch gonestrwydd yn gyntaf).

2

Cerddwch drwy’r pentref nes cyrraedd giât yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r arwydd ‘Coed Cwm Ivy’ arni.

3

Ewch trwy’r giât a dilyn y llwybr i lawr yr allt. Mae’n troi i’r dde ac ar eich chwith mae craig Cwm Ivy.

Darllen mwy

4

Dilynwch y llwybr wrth iddo wyro i’r dde drwy giât ac arwain ar hyd ymyl planhigfa goed. Byddwch yn mynd heibio Burrows Cottage ar y chwith. Cadwch at y llwybr nes cyrraedd cuddfan adar Montrey ar y dde. Beth am daro mewn, ac efallai cewch chi weld rhai o ryfeddodau bywyd gwyllt Cwm Ivy.

Darllen mwy
Cuddfan adar yng Nghwm Ivy, Gŵyr

5

O’r fan hyn gallwch gario ymlaen at Dwyni Whiteford neu gerdded yn ôl ar y llwybr at bentref Cwm Ivy a’r maes parcio.

6

Ychydig cyn i chi gyrraedd y giât yn ôl i’r pentref, ewch i’r chwith a dilyn y llwybr drwy goedwig llydanddail Cwm Ivy (sy’n cael ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt) nes cyrraedd cuddfan adar Cheriton.

Darllen mwy
Timber bird hide on the edge of Cwm Ivy marsh, Gower

7

Cariwch ymlaen i’r dde ar ôl gadael y guddfan adar a dilyn y llwybr drwy’r goedwig llydanddail sy’n cael ei rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

8

Wrth i chi gyrraedd y pentref, trowch i’r chwith i fynd ar y ffordd ac ewch yn ôl i fyny’r allt at y maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Cwm Ivy (SA3 1DJ)

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Crwydro Cwm Ivy

Tirwedd

Cau

Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr yn eithaf gwastad ond mae yna rai mannau byr, serth. 

Byddwch yn cerdded ar hyd lonydd cul, llwybrau garw a llwybrau eraill. 

Gallai rhai o’r llwybrau fod yn fwdlyd iawn ar ôl tywydd gwlyb.

Crwydro Cwm Ivy

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cwm Ivy car park (SA3 1DJ)
Ar drên

Yn Abertawe neu Dre Gŵyr y mae’r orsaf drenau agosaf.  Mae Whiteford yn 15 milltir (24km) – 45 munud mewn car o Abertawe.

Ar y ffordd

B4295 i Lanrhidian yna ar y ffordd C i Lanmadog.  Dal i fynd drwy’r pentref nes cyrraedd Cwm Ivy.  Mae yna faes parcio preifat gyda blwch gonestrwydd ar ochr dde’r fforddd.

Crwydro Cwm Ivy

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Nid oes unrhyw gyfleusterau gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y safle hwn.
  • Mae’r daith gerdded yn cychwyn ac yn gorffen yn y maes parcio preifat yng Nghwm Ivy.
  • Mae bwyd a diod ar gael yn y siop a’r dafarn yn Llanmadog.