Dysgu yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Dysgu am y masnachwr a bwyta fel y Tuduriaid wrth yr uchel fwrdd

Mae ein rhaglen addysg boblogaidd yn rhoi cyfle i ysgolion a grwpiau dreulio mwy o amser yn y tŷ. Yn ystod y tymor ysgol, ry’n ni’n agor ar ddyddiau Mawrth ar gyfer ymweliadau ysgol wedi eu trefnu ymlaen llaw yn unig.

Plymiwch i fyd y Tuduriaid

Mynediad i grwpiau o 15 neu fwy: plentyn £1.70, oedolion £3.45 (am ddim i Aelodau Grŵp Addysg yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)

Mae’r pris mynediad yn cynnwys taith awr o gwmpas y tŷ. Os hoffech edrych mewn mwy o fanylder ar fywyd bob dydd y masnachwr a’i deulu, ry’n ni’n cynnig sesiynau ychwanegol i’w atodi at eich ymweliad am bris bychan. Mae’r sesiynau yn cael eu cyflwyno yn Saesneg gyda taflenni gwaith dwyieithog.

Os hoffech drefnu ymweliad i’ch disgyblion, yna ffoniwch 01348 842279 neu e-bostiwch ni i gael gwybod mwy.

Darllenwch ymlaen i weld beth arall sydd i’w wneud pan ddaw eich ysgol i ymweld â Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd.

Taith y Tŷ

Mae ‘Taith y Tŷ’ yn gyflwyniad i fywyd bob dydd y masnachwr a’i deulu. Bydd ein staff a’n gwirfoddolwyr mewn gwisg Duduraidd ac mae tabardiau i’r plant eu gwisgo. Mae Taith y Tŷ yn gynwysedig yn y pris mynediad – ond am ddim os yw eich ysgol yn aelod o Grŵp Addysg yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Beth yw’r gwahaniaeth?

Edrychwch ar y gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng Tŷ y Masnachwr Tuduraidd a’r tai sy’n gartrefi i ni heddiw. Mae’r sesiwn yma yn cynnwys cofnodi a thrafod. 

Bydd taflenni gwaith addas yn cael eu darparu.

 • Hyd: 45 munud
 • Cost ychwanegol: £1.75 y plentyn
 •  Addas i: Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2
 •  

Beth sydd yn y bag?

Twriwch yn y sach stori. Beth sy’ mewn yna, a beth oedd ei ddiben?

Bydd taflenni gwaith addas yn cael eu darparu

 • Hyd: 30 munud
 • Cost ychwanegol: £1.00 y plentyn
 • Addas i: Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Tro rownd Harbwr Dinbych-y-Pysgod

Ewch am dro rownd Harbwr Dinbych-y-Pysgod yng nghwmni un o aelodau’n staff. Gwelwch lle byddai nwyddau’r masnachwr yn cael eu dadlwytho, a dychmygwch holl sŵn a stŵr y porthladd prysuraf yng Nghymru. (Bydd y daith yn cynnwys stop tŷ bach os yw eich grŵp yn bwriadu  dychwelyd i wneud mwy o weithgareddau yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd)

Bydd taflenni gwaith yn cael eu darparu.

 • Hyd: 30 munud
 • Cost ychwanegol: 50c y plentyn

Sut olwg sy’ arna’ i?

Dysgwch am wisg y Tuduriaid yn 1500. Edrychwch ar, a thrafodwch y gwisgoedd mae ein staff yn eu gwisgo, wedyn gwisgwch fachgen a merch yn ein gwisgoedd parod arbennig (sy’n ffitio dros ddillad arferol), i weld sut olwg oedd ar blentyn Tuduraidd.

 Bydd taflenni gwaith addas yn cael eu darparu.

 • Hyd: 45 munud
 • Cost ychwanegol: £1.75 y plentyn
 •  Addas i: Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Beth sydd i ginio?

Darganfyddwch beth fyddai’r masnachwr a’i deulu wedi cael i’w fwyta ac yfed. Fe rown ni syniadau i chi ar gyfer ‘pecyn cinio’ Tuduraidd, fel y gall eich dosbarth fwyta a dysgu yr un pryd.

Eisteddwch wrth y byrddau yn y neuadd i fwyta. Dysgwch am foesgarwch y Tuduriaid wrth y bwrdd, a rheolau ymddygiad. Fyddwch chi wrth fwrdd uchel y masnachwr, yn westai neu yn was?

 • Hyd: 45 munud
 • Cost ychwanegol: £1.75 y plentyn
 • Addas i: Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2