Skip to content
Tad a’i fab yn pwyso ar barapet pont garreg yn y parc yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Ar y bont yn y parc yn Erddig, Wrecsam, Cymru | © National Trust Images/Natalie Overthrow
Wales

Taith glan yr afon Erddig

Mwynhewch daith gerdded gylchol fer sy’n eich arwain o gwmpas y llwybr wedi ei farcio’n wyrdd ar yr ystâd 1,200 erw gyda chasgliad o nodweddion naturiol ac archeolegol. Edmygwch nodwedd ddŵr Cwpan a Soser enwog Erddig o’r 18fed ganrif, a ddyluniwyd gan William Emes, a dilynwch Afon Clywedog ar hyd troed Clawdd Wat a Choed y Llys i bentref hanesyddol Felin Puleston.

Cyfanswm y camau: 11

Cyfanswm y camau: 11

Man cychwyn

Maes parcio Erddig, cyfeirnod grid: SJ326481

Cam 1

Cychwynnwch wrth y colomendy ac anelu i lawr prif ffordd Erddig, heibio’r ardal ‘Dim Parcio’ a thorri trwy’r coetir bach heibio ystafell de’r Coetsmon.

Y colomendy crwn, o frics o’r 18fed ganrif yn Erddig, Cymru, gyda’i do pigfain o deils. Yn y cefndir mae haul isel yn disgleirio trwy ganghennau coeden
Ewch heibio’r colomendy o’r 18fed ganrif | © National Trust/Vicki Coombe

Cam 2

Ewch heibio’r giatiau gwyn ar y dde i chi ac anelu i lawr y bryn tarmac serth o gwmpas wyneb gorllewinol y tŷ.

Cam 3

Ewch trwy’r giât mochyn bren ac, os hoffech chi weld y nodwedd ddŵr unigryw o’r 18fed ganrif, a elwir yn Gwpan a Soser, cerddwch dros y bont bren ar y chwith i chi.

Cam 4

Dilynwch eich camau yn ôl i’r llwybr carreg, gan ddal i fynd dros bont garreg ac ymlaen trwy’r parcdir.

Cam 5

Dilynwch y llwybr, sy’n crymanu tua’r dde a dros ail bont garreg sydd wedyn yn gwyro tua’r chwith ar draws yr ardal o laswellt at giât mochyn arall i Goed y Llys. Dyma’r fan lle mae Nant Ddu yn cyrraedd Afon Clywedog.

Cam 6

Ewch ymlaen trwy’r coetir, sy’n rhedeg yn gyfochrog ag Afon Clywedog.

Cam 7

Yn ystod y gwanwyn, mae gan Goed y Llys ar y dde i chi gasgliad rhyfeddol o glychau’r gog (Hyacinthoides non-scripta), yn ogystal â bod yn gynefin da i adar a mamaliaid bach.

Cam 8

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr cul trwy’r coetir nes y byddwch yn cyrraedd Ystâd Ddiwydiannol Felin a dilyn y llwybr o amgylch i’r chwith.

Cam 9

Ewch trwy’r giât mochyn a dros y bont ar y chwith i faes parcio Felin Puleston.

Cam 10

Wrth y bwthyn trowch i’r chwith a thrwy’r giât mochyn, gan fynd ymlaen ar hyd y llwybr carreg i ddilyn cwrs Afon Clywedog.

Cam 11

Ewch ymlaen trwy ddwy giât mochyn arall ac ail-ymuno â’r llwybr gwreiddiol ger y bont garreg.

Man gorffen

Maes parcio Erddig, cyfeirnod grid: SJ326481

Map llwybr

Map taith glan yr afon Erddig
Map taith glan yr afon Erddig | © National Trust

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Neuadd Erddig o’r ardd
Lle
Lle

Erddig 

Explore a much-loved home, garden and estate filled with the stories of a family and their servants | Archwiliwch gartref, gardd ac ystâd sy'n llawn straeon am deulu a'u gweision

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Teulu yn mynd â’u cŵn am dro yn y parc yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Coed Mawr Erddig 

Mwynhewch daith hamddenol o gwmpas parcdir Erddig ar y daith gylchol hon. Crwydrwch trwy goetir ac archwilio adfeilion hynafol castell tomen a beili Normanaidd wrth i chi ymuno â llwybr hanesyddol a llawn cyfrinachau Clawdd Wat.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Cŵn yn cael eu harwain am dro ger Colomendy Erddig
Llwybr
Llwybr

Taith Dôl Ffrengig Erddig trwy barc pleser Emes 

Mwynhewch daith gydag arwyddion trwy ystâd 1,200 erw Erddig yn Wrecsam, sy’n eich arwain heibio’r nodwedd dŵr Cwpan a Soser enwog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Grisiau yn y coetir yn Erddig, Cymru, wedi eu gorchuddio â charped hydrefol o ddail coch
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Bryn-y-Cabanau a Choed Lewis Erddig 

Mwynhewch ben dwyreiniol ystâd 1,200 erw Erddig yn Wrecsam ar lwybr ag arwyddion trwy ddau goetir.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

1,200 erw o barcdir yn Erddig
Erthygl
Erthygl

Crwydro parcdir Erddig 

Dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r parcdir. O afonydd troellog a nodwedd ddŵr o’r 18fed ganrif i’r llethr dramatig yn arwain at Glawdd Wat.

Tri o bobl yn rhedeg drwy’r parcdir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau yn yr awyr agored yn Erddig 

Gweithgareddau awyr agored am ddim i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r ardd a’r parcdir, o gerdded Nordig i parkrun wythnosol.

Scarves and a handbag hung on coat pegs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.