Skip to content

Nadolig yng Nghastell Penrhyn

Addurniadau Nadolig yng Nghastell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, Cymru
Addurniadau Nadolig yng Nghastell Penrhyn | © National Trust Images Paul Harris

Daw Nadolig yng Nghastell Penrhyn ac ystafelloedd moethus wedi eu haddurno, digon o amser o ansawdd hefo’r rhai agosaf atoch a thamaid o hud a lledrith. Dewch i ddarganfod yr adloniannau sy’n dal i ddod a ni at ein gilydd adeg yma’r flwyddyn.

Dathlu’r Nadolig yng Nghastell Penrhyn

Mae ystafelloedd mawreddog Castell Penrhyn yn cael eu cynhesu gan addurniadau'r Nadolig a goleuadau'n pefrio dros gyfnod y Nadolig. Mae'r tu mewn moethus yn darparu cefndir cyfoethog ar gyfer cymysgedd o addurniadau Nadolig traddodiadol a modern. Yn ystod ein oriau agor dros y Nadolig, rydym yn eich annog i dreulio amser yn yr ystafelloedd trawiadol drwy wneud gwaith crefft yn y palwr neu ymgartrefu gyda llyfr yn y llyfrgell hudolus.

Gallwch ail-ymweld â rhai o'ch hoff gemau bwrdd yn ein hystafell gemau neu brynu diod poeth Nadoligaidd yng Nghaffi’r Stablau. Ewch am dro i’r Ardd Furiog aeafol a cymerwch lun yn ein torch enfawr.

Ymunwch â ni yng Nghastell Penrhyn y Nadolig hwn a threulio amser yn cysylltu â'ch anwyliaid.

Oriau Agor dros y Nadolig

  • Ar benwythnosau o 25 Tachwedd hyd at 17 Rhagfyr
  • Yn ystod yr wythnos o 18 Rhagfyr hyd at 22 Rhagfyr
  • Bob dydd rhwng 27 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Ar gau 23, 24, 25 a 26 Rhafyr

Archebu eich tocynnau

Os ydych chi'n bwriadu ymweld ar y penwythnosau cyn y Nadolig, rydym yn argymell i chi archebu eich tocynnau i gael mynediad i'r castell. Mae slotiau mynediad bob hanner awr rhwng 10y.b. a 2:30y.p. ac mae'r tocynnau yma ar gyfer ymweld â'r castell ei hun. Mae croeso i chi gyrraedd y safle o flaen llaw i weld y gerddi neu i fynd i'r caffi. Mae tocynnau ar gyfer aelodau ac ymwelwyr cyffredinol. Gall ymwelwyr cyffredinol brynnu eu tocynnau ar-lein a ni fydd ffi ychwanegol unwaith byddent yn cyrraedd, dim ond dangos yr e-bost sy'n cadarnhau eu pryniant yn y Ganolfan Groeso. Gall aelodau archebu eu slot am ddim, a dangos eu cerdyn aelodaeth wrth gyrraedd y Ganolfan Groeso. Yn ystod yr wythnos cyn ac ar ôl y Nadolig nid oes angen archebu lle.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Visitors exploring the Christmas decorations inside the house at Killerton, Devon

Y Nadolig 

Mae llawer o ffyrdd o ddathlu'r Nadolig gyda ni eleni. Trefnwch ymweliad gaeafol lleol, dewch o hyd i'r anrheg perffaith a rhowch gynnig ar grefftau. (Saesneg yn unig)

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

The walled garden at Penrhyn Castle and garden is covered in frost.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Penrhyn 

Mae gerddi Penrhyn yn eang ac yn wledd i’r synhwyrau. Cewch heddwch yn yr Ardd Furiog ffurfiol neu ewch trwy’r Ardd Gorsiog debyg i jyngl.

Castell Penrhyn a mynyddoedd Eryri
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn 

Injans diwydiannol sydd yn Amgueddfa Reilffyrdd Castell Penrhyn. Dysgwch sut y gwnaeth yr injans yma helpu i gynyddu cyfoeth y teulu yng Nghastell Penrhyn.

Three types of cake on display in the Stables Cafe at Knightshayes, Devon
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.