Skip to content
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro | © National Trust Images/John Miller
Wales

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll

Taith gerdded hawdd o gwmpas pyllau lili prydferth Bosherston. Gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan. Mae’r daith yn dilyn llwybrau graean gwastad yn bennaf, gyda dwy sarn gul, ac mae’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio Pyllau Lili Bosherston, cyfeirnod grid: SR966948

Cam 1

O’r maes parcio, dilynwch y llwybr i lawr i’r llynnoedd.

Yr olygfa ar draws Pwll Bosherston yn Stagbwll, Sir Benfro
Yr olygfa ar draws Pwll Bosherston yn Stagbwll, Sir Benfro | © National Trust Images/Robert Morris

Cam 2

Croeswch gangen orllewinol y llyn ger sarn Bosherston.

Cam 3

Dilynwch y llwybr i fyny i’r clogwyn calchfaen. Mae’r llwybr drwy’r llwyni i’r chwith yn arwain i fyny at Wersyll Pwll Pysgod, hen gaer arfordirol a adeiladwyd 3,000 o flynyddoedd yn ôl pan roedd y llynnoedd yn gilfach lanwol.

Cam 4

Ewch i lawr at y sarn ganol a’i chroesi.

Cam 5

Trowch i’r dde wrth y gyffordd nesaf ac ewch i lawr at y Bont Welltog.

Cam 6

Continue towards the sea.

Cam 7

Croeswch arllwysfa’r llyn dros bont garreg gul (byddwch yn ofalus mewn fflip-fflops) a dilynwch y llwybr ar lan y llyn tua Bosherston. Gallwch hefyd ymweld â’r traeth, gan gerdded tua’r dde i ddarganfod bywyd gwyllt Cwm Mere Pool.

Cam 8

Dychwelwch i’r maes parcio ar hyd llwybr y gangen orllewinol, gan stopio bob hyn a hyn i fwynhau’r bywyd gwyllt. Fe allech weld dyfrgi hyd yn oed.

Dyfrgi â’i ben uwch yr wyneb ymysg y lilis dŵr
Dyfrgi ymysg y lilis dŵr | © National Trust Images / Jim Bebbington

Man gorffen

Maes parcio Pyllau Lili Bosherston, cyfeirnod grid: SR966948

Map llwybr

Map o lwybr pyllau lili Bosherston yn Stagbwll
Map o lwybr pyllau lili Bosherston | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Llwybr
Llwybr

Llwybr beicio mynydd Stagbwll 

Darganfyddwch lwybr beicio mynydd 4 milltir o hyd drwy Stad Stagbwll yn Sir Benfro sy’n cynnig golygfeydd epig o’r coetir ar hyd cyfres o ddringfeydd, neidiau a throeon.

Gweithgareddau
Beicio
PellterMilltiroedd: 4.1 (km: 6.56)

Cysylltwch

Stackpole, near Pembroke, Pembrokeshire

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll 

Mae awyr iach Stagbwll yn siŵr o roi gwynt yn eich hwyliau. Mae angen natur ar bawb, ac mae cyfoeth ar gael yn Stagbwll. Dysgwch ble y gallwch aros yn Stagbwll hefyd.

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)