Skip to content

Pethau i'w gwneud yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dau ymwelydd yn y gardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, gyda llygad y dydd yn y blaendir.
Ymwelwyr yn Nhŷ Mawr Wybrnant | © National Trust Images / Arnhel de Serra

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Tŷ Mawr eto eleni. Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid i gynnig rhaglen gyffrous o ddiwrnodau agored misol - pob un gyda thema wahanol. Byddwn yn rhannu ein diweddariadau yma.

Amseroedd agor - 2024

Bydd Tŷ Mawr Wybrnant ar agor ar y dyddiau canlynol:

DiwrnodDyddiadAmser
Dydd Mawrth16 Ebrill - 5 Hydref 10am tan 4pm
Dydd Sadwrn16 Ebrill - 5 Hydref 10am tan 4pm
Dydd Llun22 Gorffennaf - 31 Awst10am tan 4pm
Dydd SulDydd Sul cyntaf o bob mis. Ebrill - Medi. Gweler y rhan diwrnodau agored misol isod am fwy o wybodaeth.10am tan 4pm

Bydd yr ystafell arddangos ar agor bob dydd rhwng 24 Mawrth – 1 Medi ac mae croeso i ymwelwyr fwynhau'r gerddi a chrwydro’r llwybrau cyfagos yn ystod eu hymweliad.

Nodwch, bydd y toiledau dim ond ar agor pan fydd y ffermdy ar agor.

I gyrraedd Tŷ Mawr ewch i Benmachno a dilyn yr arwyddion brown oddi yno, peidiwch â dilyn sat nav na dod ar hyd yr A470.

Diwrnodau agored misol

Rhwng Ebrill a Hydref eleni bydd y ffermdy ar agor ar ddydd Sul cyntaf pob mis rhwng 10am a 4pm fel rhan o gyfres o ddiwrnodau agored misol - gyda phob un yn edrych ar thema wahanol.

5 Mai

Taith gerdded yn cael ei arwain gan Ioan Davies, Warden Parc Cenedlaethol Eryri mewn partneriaeth gyda Gŵyl Natur Cwm Penmachno. Bydd y daith yn dechrau am 2pm wrth y ffermdy i glywed ychydig o'i hanes cyn mynd ymlaen efo Ioan i archwilio prydferthwch naturiol dyffryn Wybrnant.

Ewch i wefan Gwyl Natur Cwm i archebu lle.

2 Mehefin

Picnic ar y lawnt yng nghwmni'r cerddor talentog Gwilym Bowen Rhys. Bydd angen archebu lle o flaen llaw.

7 Gorffennaf

Hanes adfer Tŷ Mawr yn ystod yr 1980au. Bydd rhaglen ddogfen hynod ddifyr ‘Dyddiau Dyn – Newid Tŷ’ o 1988 yn cael ei ddangos.

4 Awst

Arddangos gwaith sydd yn rhan o brosiect ‘Campweithiau mewn Ysgolion’ mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

1 Medi

Darlith Tŷ Mawr - manylion i’w cadarnhau.

Ffermdy’n dadfeilio â phont garreg o’i flaen yn Nhŷ Mawr, Wybrnant

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dysgwch pryd mae Tŷ Mawr Wybrnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelydd yn eistedd ar bont fwa fach, yng nghefn gwlad yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy. Mae’n edrych tuag at adeilad carreg sydd â mwg yn dod allan o’r simnai.
Erthygl
Erthygl

Hanes yr Esgob William Morgan 

Dewch i grwydro man geni’r Esgob William Morgan cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Mae Tŷ Mawr Wybrnant yn swatio mewn cwm cudd ar gyrion Penmachno ger Betws y Coed.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.