Skip to content
Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Tŷ Mawr Wybrnant, Conwy | © National Trust Images/Arnhel de Serra
Wales

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r daith hon yn eich arwain trwy hanes cymdeithasol a byd natur y cwm hwn yn ucheldir Cymru. Yn ganolog iddo mae Tŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan, cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Byddwch yn cerdded trwy dir amaethyddol traddodiadol yr ucheldir, ar hyd ffyrdd coedwig a hen ffordd y porthmyn.

Toiledau ar gau

Mae’r toiledau yn Nhŷ Mawr Wybrnant ar gau.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

Cam 1

Cerddwch at y fynedfa i’r maes parcio a throi i’r chwith i lawr y ffordd darmac tuag at Dŷ Mawr Wybrnant, ffermdy o’r 16eg ganrif.

Cam 2

Wrth gyrraedd y giât fynedfa at Dŷ Mawr Wybrnant, mae croeso i chi grwydro trwy’r tir, cyn dal i fynd ar hyd y ffordd dros y bont ac i’r dde. Ewch trwy’r giât ar y chwith a dechrau dringo llwybr garw.

Cam 3

Ewch ymlaen ar hyd llwybr serth. Ewch trwy giât fach cyn troi i’r chwith heibio craig fawr lyfn ar y dde. Cadwch y wal gerrig ar y chwith i chi.

Cam 4

Cerddwch i lawr llwybr y porthmyn nes dewch chi i gyffordd gyda llwybr y goedwig. Trowch i’r chwith. Byddwch yn cyrraedd seddi sy’n edrych dros Gwm Wybrnant yn fuan.

Cam 5

Ewch ymlaen ar hyd ffordd y goedwig.

Cam 6

Lle mae’n fforchio, cadwch i’r dde i ddal i fynd ar hyd y llwybr a dychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

Map llwybr

Map taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant
Map taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Llwybr
Llwybr

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda 

Mwynhewch daith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a golygfeydd tua’r Wyddfa.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda 

Dilynwch daith gerdded Ysbyty Ifan a Chwm Eidda a mwynhau golygfeydd o Ddyffryn Conwy a’r Carneddau yng Nghonwy, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Llyn Ogwen 

Ar y daith gymedrol hon o gwmpas Llyn Ogwen cewch osgoi’r tyrfaoedd o Gwm Idwal a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn ôl y chwedl dyma le mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn gorwedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.9 (km: 4.64)

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Yr ardd Tuduraidd yn Tŷ Mawr Wybrnant
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â'r ardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Crwydrwch yr ardd Duduraidd, gyda nifer o blanhigion gwahanol i ddarparu bwyd, meddyginiaethau a pheraroglau i’r tŷ.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.