Skip to content
Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Tŷ Mawr Wybrnant, Conwy | © National Trust Images/Arnhel de Serra
Wales

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r daith hon yn eich arwain trwy hanes cymdeithasol a byd natur y cwm hwn yn ucheldir Cymru. Yn ganolog iddo mae Tŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan, cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg. Byddwch yn cerdded trwy dir amaethyddol traddodiadol yr ucheldir, ar hyd ffyrdd coedwig a hen ffordd y porthmyn.

Toiledau ar gau

Mae’r toiledau yn Nhŷ Mawr Wybrnant ar gau.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

Cam 1

Cerddwch at y fynedfa i’r maes parcio a throi i’r chwith i lawr y ffordd darmac tuag at Dŷ Mawr Wybrnant, ffermdy o’r 16eg ganrif.

Cam 2

Wrth gyrraedd y giât fynedfa at Dŷ Mawr Wybrnant, mae croeso i chi grwydro trwy’r tir, cyn dal i fynd ar hyd y ffordd dros y bont ac i’r dde. Ewch trwy’r giât ar y chwith a dechrau dringo llwybr garw.

Cam 3

Ewch ymlaen ar hyd llwybr serth. Ewch trwy giât fach cyn troi i’r chwith heibio craig fawr lyfn ar y dde. Cadwch y wal gerrig ar y chwith i chi.

Cam 4

Cerddwch i lawr llwybr y porthmyn nes dewch chi i gyffordd gyda llwybr y goedwig. Trowch i’r chwith. Byddwch yn cyrraedd seddi sy’n edrych dros Gwm Wybrnant yn fuan.

Cam 5

Ewch ymlaen ar hyd ffordd y goedwig.

Cam 6

Lle mae’n fforchio, cadwch i’r dde i ddal i fynd ar hyd y llwybr a dychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

Map llwybr

Map taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant
Map taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Llwybr
Llwybr

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda 

Mwynhewch daith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a golygfeydd tua’r Wyddfa.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda 

Dilynwch daith gerdded Ysbyty Ifan a Chwm Eidda a mwynhau golygfeydd o Ddyffryn Conwy a’r Carneddau yng Nghonwy, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Llyn Ogwen 

Ar y daith gymedrol hon o gwmpas Llyn Ogwen cewch osgoi’r tyrfaoedd o Gwm Idwal a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn ôl y chwedl dyma le mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn gorwedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.9 (km: 4.64)

Cysylltwch

Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Pedwar ymwelydd yn cerdded wrth ochr adeilad carreg yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, gyda llygad y dydd a blodau gwyllt eraill yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â'r ardd yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Crwydrwch yr ardd Duduraidd, gyda dros 140 o blanhigion gwahanol i ddarparu bwyd, meddyginiaethau a pheraroglau i’r tŷ.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.