Skip to content
Wales

Tŷ Mawr Wybrnant

Man geni’r Esgob William Morgan | Birthplace of Bishop William Morgan

Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf

Rhybudd pwysig

Mae'r ffermdy ac ystafell arddangosfa nawr ar gau dros y gaeaf. The farmhouse and exhibition room are closed for winter.

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelydd yn eistedd ar bont fwa fach, yng nghefn gwlad yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy. Mae’n edrych tuag at adeilad carreg sydd â mwg yn dod allan o’r simnai.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrnant yn 2023 

Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad drwy gael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn Nhŷ Mawr Wybrnant eleni – o’n hystafell arddangos i gyfres o ddiwrnodau agored misol cyffrous.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.