Skip to content
Cymru

Tŷ Mawr Wybrnant

Man geni’r Esgob William Morgan | Birthplace of Bishop William Morgan

Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf

Cynllunio eich ymweliad

Ymwelydd yn eistedd ar bont fwa fach, yng nghefn gwlad yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy. Mae’n edrych tuag at adeilad carreg sydd â mwg yn dod allan o’r simnai.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gwneud yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad drwy gael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn Nhŷ Mawr Wybrnant eleni – o’n hystafell arddangos i gyfres o ddiwrnodau agored misol cyffrous.

Visitors with child and dog pointing and smiling on the bridge at Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Mawr Wybrant gyda'ch ci 

Dysgwch am bennod bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg wrth archwilio tiroedd Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant gyda’ch ci.

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.