Llwybr pedol Llanwrthwl

Llwybr cerdded

Taith gerdded heriol drwy rostir a thir mawnog, ar ochr ddwyreiniol Comin Abergwesyn yng nghanolbarth Cymru.

Mae’r daith gerdded hon yn cynnig golygfeydd ysblennydd o ‘asgwrn cefn Cymru’ – Mynyddoedd Cambria.

Cymylau storm yn casglu uwchben Comin Abergwesyn, Powys

Map

Map route for Llanwrthwl horseshoe walk

Dechrau:

Eglwys Llanwrthwl, cyf grid: SN977638

1

Gan gychwyn y daith gerdded o’r eglwys yn Llanwrthwl, ewch ar hyd y ffordd fechan sy’n dilyn ochr chwith y fynwent. Dilynwch y ffordd hon am oddeutu 2 filltir (3.5km) nes i chi gyrraedd fforch yn y ffordd. Cymerwch y fforch dde ac ewch drwy’r giât bren.

2

Dilynwch y trac graean am oddeutu 1 filltir (1.5km) ac fe welwch y llwybr ceffyl glaswellt yn torri ar draws y bryn ar eich llaw dde. Ewch ar hyd y llwybr ceffyl hwn hyd nes i chi gyrraedd wal garreg sych a giât ar y top. O’r fan hon, trowch i’r dde ac anelwch am gopa mynydd Trembyd.

3

Ar gopa Trembyd fe welwch bentwr o gerrig a oedd unwaith yn garnedd gladdu. Oddi yma, anelwch tuag at Drum Ddu ar draws y cyfrwy. Os arhoswch ar yr ochr dde, cewch gadw eich traed yn sychach gan fynd heibio dwy garnedd arall. Wedi i chi fynd ar draws y cyfrwy, ewch yn lletraws i fyny’r bryn nes i chi gyrraedd y copa mwy gwastad, a cherddwch ar hyd y llwybr glaswellt at y garnedd yn Drum Ddu. O’r garnedd dilynwch y llwybr ar hyd y grib am oddeutu 440 llath (440m). Fe welwch drac yn anelu tua’r dde ac i lawr y rhiw tuag at Rhos Saith Maen. Ewch ar y trac hwn i lawr y rhiw.

4

Croeswch y trac sy’n rhedeg dros Rhos Saith Maen a dilynwch y llwybr i waelod Y Gamriw. Yna dilynwch y trac sy’n codi tua’r chwith ar draws y bryn, nes cyrraedd hen adeilad ar y brig. Oddi yma, trowch i’r dde ac ewch ar y llwybr i’r copa sy’n mynd o ochr chwith yr adeilad. Mae carnedd y copa ar y dde, ychydig cyn y piler triongli.

5

O’r piler triongli ar Y Gamriw, dilynwch y grib tuag at Lanwrthwl. Fe ewch heibio sawl carnedd ar eich llaw dde ar hyd y grib. Wrth i chi gyrraedd pen draw’r grib bydd angen i chi ddilyn y llwybr igam-ogam sy’n mynd i lawr at, a thrwy goedwig uwchben Fferm Dol Iago. Ar y fferm, dilynwch yr arwyddion sy’n eich arwain i’r dde ac i lawr i’r trac fferm sy’n arwain i’r ffordd. Ar y ffordd trowch i’r chwith ac yna i’r dde yn y gyffordd. Dilynwch y ffordd yn ôl i’r eglwys.

Diwedd:

Eglwys Llanwrthwl, cyf grid: SN977638

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr pedol Llanwrthwl

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr pedol Llanwrthwl

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Llanwrthwl, Powys
Ar drên

Llandrindod, 8 milltir

Ar y ffordd

6 milltir (9.5km) i’r de o Raeadr ar yr A470

Ar fws

Gwasanaeth X47 Celtic Travel, Llandrindod i Bont Llanwrthwl, A470

Llwybr pedol Llanwrthwl

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio – does dim meysydd parcio swyddogol ar gael. Mae un neu ddau o leoedd parcio yn Llanwrthwl (nid eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Toiledau – mae’r toiledau agosaf yng nghanolfan ymwelwyr Cwm Elan neu yn Rhaeadr (nid eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Caffis – Rhaeadr Gwy, canolfan ymwelwyr Cwm Elan a Chanolfan Beiciau Mynydd Coed Trallwm
  • Tafarndai – yn Beulah, Llanafan Fawr, Llanwrthwl, Pontnewydd a Rhaeadr