Adfywiad gwedd ddeheuol Gerddi Dyffryn

The south front of Dyffryn house in spring

Fel rhan o brosiect adfywio Gerddi Dyffryn, bydd Gwedd Ddeheuol y tŷ yn cael ei thrawsnewid yn ddramatig yn 2019. Bydd prosiect adfer yr ardd hanesyddol yn ail-greu gosodiad y gerddi Edwardaidd ac yn ail-gysylltu’r tŷ a’r gerddi.

Gan ddefnyddio ffotograffau, erthyglau papur newydd a phaentiadau, mae gennym syniad da o sut byddai’r Wedd Ddeheuol wedi edrych ar ei gorau yn y 1920au. Byddwn yn defnyddio’r rhain i adfer y gerddi mor gywir â phosibl.

Bydd y prosiect yn cynnwys:

 • Adfer glaswellt y lawnt suddedig
 • Symud ac ail-blannu’r coed Ywen o amgylch y lawnt suddedig
 • Addasu maint y gwelyau
 • Ail-blannu gogledd-ddwyrain y lawnt croce

Yng ngwanwyn 2019, bydd gwelyau’r Wedd Ddeheuol yn cynnwys Cennin Pedr ‘Y Naid Fawr’, Camassia cusickii, Blodau’r Gwynt yr Arglwydd Raglaw a Camassia leichtlinii Alba.

Bydd y coed Ywen Bigfain sy’n amgylchynu’r lawnt suddedig yn cael eu symud a bydd coed Ywen Gyffredin yn cael eu plannu yn eu lle. Mae’r Ywen Bigfain yn ffurfio dros 20 i 30 mlynedd a, thros amser, yn gordyfu. Yn wreiddiol, plannwyd y coed i fod yn golofnau taclus, felly bydd eu disodli â’r coed Ywen Gyffredin yn ein galluogi i’w tocio am gyfnod amhenodol.

Roedd y llwyni gwreiddiol yng nghorneli’r lawnt croce yn cynnwys casgliad arbennig o amrywiol o goed a llwyni bach. Mae’r saith o lwyni gwreiddiol bellach wedi’u dominyddu gan ambell blanhigyn, er enghraifft, mae Cedrwydden Goch Gorllewin America yn dominyddu cornel y gogledd-ddwyrain. Bydd y rhain i gyd yn cael eu clirio yn ystod 2019 a’u hadfer i’r saith gwely gwreiddiol, gan wella casgliad planhigion a diddordeb tymhorol yr ardal hon yn fawr.

Dyma rai enghreifftiau:

 • Blodyn yr Enfys
 • Rhododendron
 • Enkianthus
 • Heptocodium
 • Gwifwrnwydden
 • Indigofora
 • Hamamelis
 • Fothergilla
 • Ffiwsia
 • Desmodium
 • Castanwydden
 • Stewartia
 • Piswydden

Yn naturiol, oherwydd maint y prosiect, bydd y gwaith yn swnllyd ac yn tarfu ar adegau, ond byddwn yn ceisio cwblhau’r gwaith gyda chyn lleied â phosibl o effaith ar ein hymwelwyr. Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am rybuddion ymlaen llaw.