Adnewyddu blaen y de yng Ngerddi Dyffryn

The south front of Dyffryn house in spring

Fel rhan o brosiect adfywio Gerddi Dyffryn bydd Blaen Deheuol y tŷ yn gweld newid dramatig yn 2019. Bydd y gwaith o adfywio’r ardd hanesyddol yn ail-greu’r dyluniad Edwardaidd ac yn ailgysylltu’r tŷ a’r gerddi.

Gan ddefnyddio ffotograffau, erthyglau papur newydd a phaentiadau, mae gennym syniad go dda o sut byddai Blaen y De wedi edrych ar ei anterth yn y 1920au. Byddwn yn defnyddio’r rhain i adfer y gerddi mor gywir â phosib.

Bydd y prosiect yn cynnwys:

 • Gwella’r glaswellt ar y lawnt isel
 • Plannu coed ywen newydd yn lle’r rhai o gwmpas y lawnt isel
 • Newid maint y gwelyau
 • Ailblannu cornel gogledd-ddwyreiniol y lawnt croce

Yng ngwanwyn 2019 bydd gwelyau Blaen y De yn cynnwys y Genhinen Bedr ‘Great Leap’, Camassia cusickiii, Blodyn Gwynt yr Arglwydd Raglaw a Camassia leichtlinii Alba.

Bydd y Coed Yw Pigfain o gwmpas y lawnt isel yn cael eu torri i lawr a chaiff Coed Yw Cyffredin eu plannu yn eu lle. Mae’r Ywen Bigfain yn ffurfio am tua 20 i 30 mlynedd a dros amser mae’n gordyfu. Roedd y coed i fod yn golofnau taclus, felly bydd gosod Coed Yw Cyffredin yn eu lle yn ein galluogi i’w tocio i’r siâp cywir yn ddi-ben-draw.

Roedd y llwyni gwreiddiol yng nghorneli’r lawnt croce yn cynnwys amrywiaeth anhygoel o goed bach o gwrychoedd. Mae’r saith ardal wreiddiol bellach yn cael eu dominyddu gan rai planhigion, fel y Gedrwydden Goch Americanaidd yng nghornel y gogledd-ddwyrain. Bydd y rhain i gyd yn cael eu torri i lawr yn 2019 gan adfer y saith gwely gwreiddiol, gan ehangu’r casgliad planhigion yn fawr yn yr ardal hon, ynghyd â’r diddordeb tymhorol.

Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys;

 • Hydrangea
 • Rhododendron
 • Enkianthus
 • Heptocodium
 • Viburnum
 • Indigofora
 • Hamamelis
 • Fothergilla
 • Fuchsia
 • Desmodium
 • Aesculus
 • Stewartia
 • Euonymus

Yn naturiol, oherwydd maint y prosiect, gallai’r gwaith fod yn swnllyd ar brydiau, gan darfu ar ymwelwyr. Byddwn yn ceisio cwblhau’r gwaith gyda chyn lleied â phosib o darfu. Cymerwch olwg ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am rybuddion.