Cyd-filwyr Coll

Cipolwg ar gerflun Glenn Morris ‘Lost Comrades’

Cerflunydd: Glenn Morris

Er cof am y Rhyfel Byd Cyntaf mae cerflun Glenn Morris ‘Cyd-filwyr coll’ yn cynnwys gloÿnnod byw wedi’i gwneud o blwm. Mae’n cyferbynnu dinistr maes y frwydr a phrydferthwch brau byd natur.

" Since the First World War, 187 million people have been killed in conflicts around the world. The butterflies on ‘Lost Comrades’ are made from lead bullets collected from the Somme and each butterfly represents 1 million people killed since the end of the ‘war to end all wars’."
- Glenn Morris