Gwyliau’r Haf yng Ngerddi Dyffryn

Dewch i chwarae yng Ngerddi Dyffryn dros wyliau’r haf. Bydd llond lle o weithgareddau ar gael i’r teulu a digon o hwyl i’w gael gyda’r plantos.

Gwnewch y mwyaf o heulwen yr haf a byddwch wyllt ym myd natur drwy dreulio amser gyda’ch anwyliaid yn ein hafan hamddenol ger Caerdydd.

Sawl un o weithgareddau’r haf gallwch chi eu cwblhau dros y gwyliau?

Dewch i fwynhau...

Dewch i ffeindio...

Noson braf o hirddydd haf

Ar ôl diwrnod o hwyl yr haf ac wrth i’r haul ddechrau machlud, ymlaciwch ar y Lawnt Fawr gyda'n digwyddiadau Gwener y Gwyll dros yr haf, sy’n cynnwys cerddoriaeth ar deras y de bob dydd Gwener ym mis Awst.

Noson braf o hirddydd haf

Yn Hwyr ar Ddydd Gwener

Arhoswch yn hwyr a mwynhewch y nosweithiau i gyfeiliant cerddoriaeth hafaidd hyfryd. Gwyliwch y perfformwyr gwahanol a dysgwch fwy am ein pecyn Mefus a Prosecco sydd ar gael i'w prynu.