Beth sydd ‘mlaen yr haf hwn yng Ngerddi Dyffryn

Mwynhewch hwyl yr haf yng Ngerddi Dyffryn - ymunwch yng Nghyfrifiad Mawr y Pili-pala a’n helpu i ddarganfod pa rywogaethau sy’n byw yma, rhowch gynnig ar grefftau yn y tŷ a mwynhewch ychydig o groce ar y lawnt.

Gwnewch y gorau o bob pelydryn o haul yr haf hwn a byddwch wyllt ym myd natur wrth i chi dreulio amser gwerthfawr yn mwynhau gweithgareddau i’r teulu yn ein hafan hamddenol ger Caerdydd.

Faint o’n gweithgareddau hafaidd allwch chi eu gwneud dros y gwyliau?

Llun Llunio

Byddwch yn grefftus yr haf hwn a rhowch gynnig ar grefftau bob dydd Llun yn ystod gwyliau ysgol Bro Morgannwg. O ddylunio rhywogaethau newydd o flodau allan o bapur i greu eich gwenynen fêl eich hun, bydd rhywbeth gwahanol ‘mlaen bob dydd Llun.

Cyfrifiad Mawr y Pili-pala

Rydyn ni’n cymryd rhan yng nghyfrifiad mawr y pili-pala eleni fel y gallwn ddarganfod pa rai o’n cyfeillion bach lliwgar sydd wedi ymgartrefu yn ein gerddi. Dim ond 15 munud mae’n cymryd, a gallwch gymryd rhan yn unrhyw ran o’r ardd.

Ail-greu marchoglu’r Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd grŵp ail-greu yn dod â dau geffyl a phebyll milwrol yma i roi blas i chi ar fywyd y milwr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Galwch draw unrhyw bryd i weld y ceffylau a gofynnwch gwestiynau i’r arbenigwyr. Cofiwch alw draw yn y tŷ hefyd am gip ar gartref gwella milwyr.

Cyflwyniad Croce

Gallwch chwarae croce bob dydd yng Ngerddi Dyffryn, ond os hoffech gael ambell i awgrym arbenigol bydd Clwb Croce Dyffryn wrth law o 11am i esbonio rheolau sylfaenol y gêm a’ch helpu i drechu eich gwrthwynebwyr!