Antur y Chwilotwyr Planhigion yng Ngerddi Dyffryn

Llwybr cerdded

Ydych chi’n ddigon dewr a chyfrwys i fod yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol? Gwisgwch eich sgidiau mwdlyd i ddod ar antur drwy ein coetir a chwblhau ein her arbennig dros wyliau’r Pasg.

Pryd?

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017 - Dydd Sul 23 Ebrill 2017: 10am - 6pm (Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yr arddangosfa cyn 5pm)

Map

Plant Hunter Expedition Map

Dechrau:

Derbynfa’r Ymwelwyr

1

Dewch â’ch tîm at ei gilydd a dilynwch yr arwyddion a fydd yn eich tywys i’r gwersyll ar y lawnt saethyddiaeth. Paratowch ar gyfer yr antur sydd o’ch blaen cyn gafael yn eich map a chymryd y camau cyntaf ar eich taith arbennig.

2

Dewch o hyd i’r fynedfa gudd i goetir gwych ein gardd goed, a chwiliwch am unrhyw eitemau rhyfedd sy’n cuddio ymysg y coed campus.

Darllen mwy

3

Mae darnau o un o’r dyddiaduron chwilota planhigion wedi mynd ar goll. Dilynwch y darnau coll a dewiswch eich llwybr eich hun. Byddwch yn siŵr o gael eich synnu ar hyd y daith.

Darllen mwy

4

Ewch i’r labordy i gynnal arbrofion rhyfeddol wrth i chi ddysgu beth sydd ei angen i fod yn Chwilotwr Planhigion go iawn yng ngardd goed ddatblygiadol Dyffryn.

5

Chwiliwch am hadyn prin a dewiswch enw botanegol unigryw ar gyfer eich darganfyddiad arbennig.

Darllen mwy
Cymbidium Devon Magic Maisie Orchid

6

Casglwch farciwr a ffeindiwch eich ffordd eich hun i ‘Goeden y Llwybr’. Gallwch chi a’ch cyd-chwilotwyr ddod yn rhan o Erddi Dyffryn y Pasg hwn.

7

Defnyddiwch eich dychymyg. Dewch o hyd i ffordd o groesi’r afon a dewiswch eich llwybr i’r cam olaf.

8

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cyrraedd y Pwynt Dathlu. Rydych chi nawr yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol a byddwch chi’n rhan o hanes Dyffryn am byth.

Darllen mwy

Diwedd:

Pwynt Dathlu

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Antur y Chwilotwyr Planhigion yng Ngerddi Dyffryn

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 02920 593328
E-bost: dyffryn@nationaltrust.org.uk

Antur y Chwilotwyr Planhigion yng Ngerddi Dyffryn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan, CF5 6SU
Ar y ffordd

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 33 i’r A4232 (i’r Barri). Gadewch wrth yr ail ffordd ymadael. Wrth y gylchfan cymerwch y bedwaredd allanfa i’r A48 (i’r Bont-faen). Ym mhentref Sain Nicolas dilynwch yr arwyddion ar gyfer Dyffryn.

Llywiwr Lloeren: Os yn defnyddio Llywiwr Lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6ST – rydyn ni ychydig yn bellach i lawr y ffordd ar y dde.

Antur y Chwilotwyr Planhigion yng Ngerddi Dyffryn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio ar y safle
  • Caffis
  • Siop
  • Croeso i gŵn ar dennyn
  • Cyfleusterau newid cewyn
  • Ardal chwarae i blant
  • Mae un pwynt gwefru ceir trydan ar gael yn y prif faes parcio i ymwelwyr. Mae’n cynnig gwefriad 32 amp (tua 8 awr i wefru’n llawn)