Cestyll cadarn yng Nghymru

Darganfyddwch rai o gestyll gorau Cymru, o gartrefi Tywysogion Cymru yng Nghastell Powis a Dinefwr, i afradlonedd Fictoraidd Castell Penrhyn, ac i gaer Seisnig Y Waun.

Gwybodaeth cyn ymweld

Rydym wedi ailagor y rhan fwyaf o'n gerddi a'n parcdiroedd yng Nghymru ac rydym yn paratoi i ailagor rhai o'n tai a'n cestyll. Rydym yn awgrymu i chi archebu tocyn ymlaen llaw, enwedig ar amseroedd prysur fel penwythnosau. Sylwch fod rhai o’n lleoedd ar gau o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y dudalen we'r eiddo i weld amseroedd agored ac ar gyfer archebu tocyn.

Visitors at Penrhyn Castle, Gwynedd, North Wales

Castell Penrhyn  

Mae’r castell neo-Normanaidd aruthrol hwn o'r 19eg ganrif yn sefyll yn gadarn rhwng Eryri a'r Fenai. Fe gewch eich syfrdanu gan yr ystafelloedd anferth, moethus, y grisiau Gothig a'r gelfyddyd gain sy’n cael ei harddangos. Gwrandewch ar straeon am gariadon anffortunus, am y cyfoeth a ddaeth o siwgr a llechi, ac ewch ‘dan y grisiau’ i'r ceginau Fictoraidd.

Porthcwlis Castell y Waun yn edrych o gyfeiriad y gogledd

Castell y Waun  

Cwblhawyd Castell y Waun yn 1310. Roedd yn symbol amlwg o bŵer yn ystod teyrnasiad y gorchfygwr Edward I, er mwyn darostwng tywysogion olaf Cymru. Dewch i weld Tŵr Adam, gyda'i ddwnsiynau ar ddwy lefel, y toiledau a'r tyllau llofruddio canoloesol, a byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu gan y golygfeydd syfrdanol o ffenestri'r llawr uchaf, yn syth i lawr Dyffryn Ceiriog.

Castell a Gardd Powis

Castell Powis  

Saif Castell Powis ar graig uchel uwchben cyfres o derasau gardd byd-enwog. Adeiladwyd y castell tua 1200 fel caer ganoloesol. Cafodd ei adnewyddu a'i addurno ar hyd cyfnod o 400 mlynedd a mwy, gan adlewyrchu'r newidiadau yn anghenion ac uchelgeisiau'r teulu Herbert. Ychwanegodd pob cenhedlaeth at y casgliad godidog o baentiadau, cerfluniau, dodrefn a thapestrïau.

Castell Dinefwr

Castell Dinefwr

Cewch fwynhau golygfeydd gwych o Gastell Dinefwr. Oddi yma roedd yr Arglwydd Rhys, cymeriad allweddol yn hanes Cymru, yn llywodraethu’r Deheubarth. Cewch ddysgu mwy am gastell Dinefwr a hanes Tywysogion y Deheubarth ar safle Cadw.

Olion lle safai tŵr y gogledd-orllewin ar un adeg yn Ynysgynwraidd, Sir Fynwy, Cymru

Castell Ynysgynwraidd 

Archwiliwch olion y castell sy’n dyddio nôl i ddechrau’r 13eg ganrif, ac a adeiladwyd ar lannau’r Afon Mynwy er mwyn rheoli un o’r prif ffyrdd allan o Loegr.