Cyrraedd copaon Cymru

Gwisgwch eich ‘sgidiau a'ch dillad dal dŵr, a ffwrdd â chi wedyn i grwydro rhai o fynyddoedd mawreddog Cymru. Anelwch am gopaon uchel, creigiog Eryri, neu fynyddoedd llyfnach Bannau Brycheiniog am ddiwrnod gwerth chweil yng nghanol byd natur.

Cribyn a Phen y Fan, Bannau Brycheiniog

Bannau Brycheiniog 

Mae gan Fannau Brycheiniog dirwedd sy’n gyfoeth o harddwch naturiol. Os ydych chi’n chwilio am daith gerdded sydd yn dipyn o her, am ddigon o awyr agored neu am ddarganfod rhaeadrau unig, yna mae Bannau Brycheiniog yn cynnig y gorau o’r rhain i gyd.

Ymuno â chôr y bore bach gyda chodiad yr haul ym Mhen-y-fâl ger y Fenni, Sir Fynwy

Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Dewch i ymweld â thirwedd sy’n llawn gwrthgyferbyniadau. Dringwch i gopa eiconig Mynydd Pen-y-fâl, chwiliwch am ‘Fynydd Sanctaidd’ arbennig Ysgyryd Fawr, neu mwynhewch wrth fynd am dro hamddenol drwy goetiroedd hynafol neu ar hyd glan afon.

Tryfan to the left, the Glyder Fach & Y Garn, the snow covered peak to the right, Carneddau, Snowdonia, Wales

Carneddau a Glyderau 

Daeth 21,000 erw o dirwedd enfawr Eryri i’n gofal pan werthwyd stad Penrhyn yn 1951. Mae’r tir yn cynnwys Gwarchodfa Natur Cwm Idwal sy’n enwog am ei phlanhigion arctig alpaidd. Mae yma wyth o ffermydd sy’n cael eu ffermio gan denantiaid, 9,000 o gopaon dros 3,000 o droedfeddi a mynydd enwog Tryfan.

Golygfa o Ddinas Emrys yn Eryri

Craflwyn a Beddgelert 

Yma hefyd mae Nant Gwynant – un o’r dyffrynnoedd harddaf a mwyaf dramatig yng Nghymru. Mae llethrau gogleddol y dyffryn yn codi i fyny at gopa’r Wyddfa. I’r de mae bryniau tawel Moel y Dyniewyd a chadwyn fynyddig y Moelwynion.

Egryn, De Eryri

De Eryri 

Mae rhai o fannau mwyaf hudolus Cymru yn llechu yng nghanol mynyddoedd De Eryri, rhwng aberoedd hardd y Ddwyryd a’r Ddyfi. Yn yr ardal hon y sefydlwyd gwreiddiau’r Ymddiriedolaeth, pan ddaeth Dinas Oleu i’w meddiant yn 1895.

Drygarn Fawr, Comin Abergwesyn

Comin Abergwesyn 

Dyma dirwedd wyllt a llwm, sydd â golygfeydd mawreddog, eang, agored, dros uchelfannau Cymru. Wrth gerdded ar draws comin Abergwesyn gallwch brofi cymysgedd o deimladau – o unigedd, heddwch, unigrwydd, a rhyddid llwyr.

Keswick Mountain Rescue team with stretcher, Keswick, Cumbria

Mountain safety advice

Mountains can be dangerous and each year Mountain Rescue teams in England and Wales receive hundreds of call-outs. Make sure you minimise your chance of getting lost or hurt by following our guide.